Marika Jurčová
17.02.05,07:49
1.Otázka:Chcela by som sa opýtať , či nemáte skúsenosť s účtovaním dotácií.Ide o živnostníka účtujúceho v JU, ktorý na požiadanie /rozvoj svojej činnosti/dostal od nar. úradu práce dotáciu, ktorú aj riadne zdokladoval nákupmi.Ako zaúčtovať tento príjem a výdaj v JU.Ako príjem ovplyvňujúci zákl. dane -ost. príjem, a výdavok v členení výdavkov ovpl. zákl.dane podľa toho čo nakúpil.Čo stým ak sa mu suma výdavkov nerovná sume nákupov /výdavkov/.

2.Otázka:Poskytnutie dotácií/bezúčelovej-nár. úrad práce -rozvoj podnikania/, ktorú nie je potrebné zdokladovať nákupmi.Ako záúčtovať túto dotáciu v JU-. Ako príjem
ovpl. základ dane -v členení ost. príjem, alebo príjme neovp. základ dane.
Za skoré odpovede Ďakujem
Vladimír Ozimý
17.02.05,10:31
NO mne z toho vychádza že to je danový príjem a danový výdavok, Vychádzam z paragrafu 9 ods 2 pismena d), kde je jasne napísane:

Oslobodené sú plnenia v rámci aktívnej politiky trhu práce (zákon 5/2004 - patrí sem aj príspevok pre SZČO) okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorých plynú príjmy podľa paragafu 6(SZČO).
fasia
17.02.05,14:15
Ja to tiež celé účtujem do príjmov na zdanenie a výdavky podľa toho, na čo boli vynaložené...
Kristína
18.02.05,13:50
Ja som účtovala dotácie od NÚP v r. 2002 nasledovne:
na nákup dlhodbého hmotného majetku nám poskytli 50.000,- hodnota celého kúpeného prístroja bola 115.000,- (išlo to do výdavkov neovplyvňujúcich ZD). Účtovné odpisy boli z celej obstarávacej ceny, ale pre daňové účely sme mohli uplatniť odpisy len z podielu podnikateľa, čiže zo 65.000,- Všetko muselo byť zdokladované.
Mali sme aj dotáciu na tzv. prevádzkové účely, tú sme zahrnuli do príjmov ovplyvňujúcich základ dane.
Terezap
18.02.06,00:40
Ja som celú dotáciu keď mi prišla na účet zaúčtovala ako príjem neovplyv. ZD.
(dotácie, dary, vklady). Výdavky z nej som účtovala ako daňové - podľa toho, čo som kúpila. A v období ich vynaloženia som súčasne zapísala v rovnakej výške príjmy ovplyvňujúce ZD (ostatné príjmy) ako uzávierkové účtovné operácie. Dúfam, že je to správne. Len neviem ako zapísať dotáciu do daň. priznania a do výkazu o príjmoch a výdavkoch? Poradí mi niekto? Som nová a ešte neviem zadať otázku.
malina
18.02.06,01:07
Ja som celú dotáciu keď mi prišla na účet zaúčtovala ako príjem neovplyv. ZD.
(dotácie, dary, vklady). Výdavky z nej som účtovala ako daňové - podľa toho, čo som kúpila. A v období ich vynaloženia som súčasne zapísala v rovnakej výške príjmy ovplyvňujúce ZD (ostatné príjmy) ako uzávierkové účtovné operácie. Dúfam, že je to správne. Len neviem ako zapísať dotáciu do daň. priznania a do výkazu o príjmoch a výdavkoch? Poradí mi niekto? Som nová a ešte neviem zadať otázku.

Zaúčtovala si to správne. Príjem dotácie vo výške vynaložených nákupov je príjmom zo živnosti, pripočítaš ju k príjmom, ktoré si mala zo svojej živnosti. Podobne je to aj s nákupmi - pripočítaš ich k výdavkom ovplyvňujúcich základ dane, ktoré si mala mimo dotácie. Pravda, ak nie sú medzi nimi veci v hodnote nad 30 000 Sk, ktoré podliehajú daňovým odpisom.