Richard
17.06.04,03:10
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Zuzka
19.06.04,19:20
- cestna dan za osobné automobily / 345
- cestná daň za nákladné automobily / 345
- dorubenie cestnej dane za minulé roky / 345