inge57
17.02.05,11:19
Prosím Vás má právo žiadať odo mňa DÚ pri kontrole DPH za mesiac 10/2004 výpisy z účtu + výpisy z RF a SF, overovanie si mojich účtov v mojej banke/koľko účtov vlastníme/, a hlavnú knihu od 01.01.-31.10.2004? Má to vôbec logiku? Veď pri uplatnení nároku na DPH už podmienka zaplatenia ani zaúčtovania nie je ? Teraz neviem či mám kontrolu na DPH alebo na daň z príjmov za rok 2004, ktorý nemám ešte jednoznačne uzavretý a nemám podané ani daňové priznanie.
jozef35
17.02.05,12:48
Výpisy z účtu má právo kontrolovať, pretože ti tam mohla nabehnúť zálohová platba, z ktorej si mala odviesť DPH. Hlavná kniha je pre kontrolu za konkrétny mesiac si myslím nepodstatná.