Richard
17.06.04,03:11
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Zuzka
11.07.04,18:43
- zdravotné poistenie za fyzickú osobu-podnikateľa / 336 AU
- sociálne poistenie za fyzickú osobu-podnikateľa / 336 AU
- doplnkové dôchodkové poisenie za fyzickú osobu-podnikateľa / 336 AU