brm
17.02.05,16:08
pracovník mal na jar búračku, teraz doniesol papier o tom že alianz mu vyplatil stratu na zárobku 4970,40.-, k tomu náklady za zdravotnú starostlivosť 1601,- a ešte bolestné 9225,-, spolu dostal 15796,40 na účet. Mám teraz kopec otázok:1/ má podať DP alebo mu robím zúčtovanie? 2/ak DP, tak čo všetko má zdaniť?stratu na zárobku? bolestné?všetko? 3/ak zúčtovanie, tak ako?
Paula
18.02.05,11:04
Pomôže niekto Karkulke :) ... Ja žiaľ neviem
Richard
18.02.05,15:53
Karkulka, tie dve otázky tu zadané sa týkajú dvoch rôznych poistných udalostí?

Ale k veci:
Nestretol som sa s tým, ale keď čítam §9, tak mi to vychádza nasledovne:

STRATA NA ZÁROBKU:
mala by byť zdanená, pretože sa na ňu nevzťahuje oslobodenie dane podľa §9ods2 písm.j) bod1

)
(2) Od dane sú oslobodené aj..........
j) prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za
1. stratu zdaniteľného príjmu, ak nejde o stratu príjmu zabezpečenú dávkami alebo príplatkami podľa písmen a) a c),
Predpokladám, že keďže to je z Alianzu... nie je to z verejného nemocenského zabezpečenia.....

BOLESTNÉ A LIEČEBNÉ:
- toto by som považoval za oslobodené podľa §9ods.2, písm i):

i) plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, 35)


nejaký iný názor?
brm
21.02.05,11:15
Richard, všetky tie platby sa týkajú tej istej búračky, takto boli všetky tri vypísané na lajstri od alianzu čo išiel ako bonzák na daňový úrad...