Richard
17.06.04,03:11
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Zuzka
19.06.04,20:00
- zákonné sociálne náklady - VsZP / 336 AU
- zákonné sociálne náklady - VZP DOVERA / 336 AU
- zákonné sociálne náklady - APOLLO / 336 AU
- zákonné sociálne náklady - SIDERIOA / 336 AU
- zákonné sociálne náklady - SZP / 336 AU
- zákonné sociálne náklady - sociálna poisťovňa / 336 AU