Enie
04.09.07,20:52
Chcem sa opýtať za akých podmienok je možné získať príspevok pre ŤZP občana so sprievodom (na vozíku) na nákup nového motorového vozidla.

Ide o to, že "vozičkárka" je na inv. dôchodku, to znamená že nemá žiaden pracovný alebo obdobný pomer. Momentálne na manžela je napísané auto zn.Favorit na ktorý dostáva príspevok na benzín.
Kedže auto doslužieva, chcú požiadať o príspevok na nákup nového.
Takže kedy je teoreticky možné získať daný príspevok.
Počula som, že sa dáva ,ak je schválený, 200.000,- Avšak na úrade mi povedali, že tento príspevok dávajú len ťzp občanom, ktorý "chodia" do práce. Čo je podľa mňa dosť veľká kravina, alebo sa úrad, akože pomoci takto rýchlo zbavuje neznalých občanov.
Prosím poraďte mi, poprípade napíšte nejakú odvolávku na zákon kde by som to mohla nájsť.
Ďakujem
peton
05.09.07,12:03
Ahoj Enie, naštuduj zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci § 61 a § 62, prípadne choď na www.upsvar.sk sekcia Sociálne veci - Ťažko zdravotne postihnutí - Peňažné príspevky na kompenzáciu (žiaľ spracované v r. 2005)

Aby som Ti uľahčil študovanie tak prikladám znenie § 61:
Peňažný príspevok na kúpu
osobného motorového vozidla
(1) Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla.
(2) Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím len do dovŕšenia 65 rokov veku.
(3) Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť aj rodičovi nezaopatreného dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím alebo občanovi, ktorý prevzal dieťa s ťažkým zdravotným
postihnutím do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. To neplatí, ak ide o nezaopatrené dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne, s výnimkou nezaopatreného dieťaťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v takomto zariadení na účely liečenia, plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie.
(4) Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne.
(5) Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla, ktorá je najviac 500 000 Sk, a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 9.
(6) Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 6. Na zisťovanie príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 9.
(7) Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť najviac vo výške 250 000 Sk.
(8) Ak sa znížená pohybová schopnosť alebo orientačná schopnosť viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím zabezpečuje kúpou jedného osobného motorového vozidla, výška peňažného príspevku sa určí pre každého z nich z časti kúpnej ceny osobného motorového vozidla, ktorá pripadá na každého z nich.
(9) Ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť až po uplynutí piatich rokov od predchádzajúceho poskytnutia tohto
peňažného príspevku. Podmienka uplynutia piatich rokov sa považuje za splnenú, ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť vráti.
(10) Pri poskytovaní ďalšieho peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla po uplynutí piatich rokov sa výška peňažného príspevku určí podľa odsekov 5 až 7 v závislosti od ceny predaného osobného motorového vozidla, na ktorého kúpu bol poskytnutý predchádzajúci peňažný príspevok. Od ceny nového osobného motorového vozidla, na ktorého
kúpu sa poskytuje peňažný príspevok, sa odpočíta časť ceny, ktorá sa rovná výške podielu peňažného príspevku na cene osobného motorového vozidla, na
ktorého kúpu bol poskytnutý predchádzajúci peňažný príspevok.
(11) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť, ak osobné motorové vozidlo pred uplynutím piatich rokov od poskytnutia tohto peňažného príspevku predá alebo daruje. Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť peňažný príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol tento príspevok, sa nevyužíva na individuálnu prepravu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
(12) Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie pred uplynutím piatich rokov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, peňažný príspevok alebo jeho pomerná časť sa
vymáha ako pohľadávka v konaní o dedičstve.
(13) Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla sa poskytne na základe dokladu o kúpe osobného motorového vozidla vyhotoveného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorých predmetom činnosti je predaj osobných motorových vozidiel alebo sprostredkovanie tohto predaja a majú na túto činnosť oprávnenie, alebo na základe kúpnej zmluvy
medzi občanmi.
(14) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný predložiť príslušnému orgánu doklady uvedené v odseku 13.

Osobnú skúsenosť nemám, a práve zisťujem, či aj nepočujúci občan môže požiadať o príspevok na kúpu motorového vozidla, nakoľko dochádza za prácou do vzdialenejšieho miesta od svojho bydliska. Tak, ak niečo pozisťujem, dám Ti určite vedieť a verím, že si vymeníme skúsenosti. Snáď sa nájde aj niekto, kto už túto procedúru absolvoval, a podelí sa s praktickými skúsenosťami. :-) Zatiaľ pa.
Enie
06.09.07,09:15
Ďakujem pekne za odpoveď Peton.
Len ked tak čítam sú tam min. 3 veci rozdielne oproti tomu čo som našla na nete. Neviem z ktorého roku som to čítala ale jednalo sa o to, že
Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla, ktorá je najviac 500 000 Sk... ja som čítala ešte že bolo 400000,-.Ďalej doba napr. pri úmrtí bola 7 rokov (u teba je 5 rokov)a výška príspevku bola 200000 (tu je 250000). Chcem sa len opýtať, že ktoré je aktuálnejšie.
A ešte akosi som sa nedočítala, či je problém ak v rodine už je jedno auto, i ked v dosluhujúcom stave.
Ďakujem
Dúfam, že sa ti podarí zistiť čo sa týka nepočujúceho.
peton
06.09.07,10:24
Enie, čo sa týka aktualizácie, priznám sa, že som nekontroloval aktuálnosť zákona, keď budem mať chvíľku čas, skúsim zistiť či to čo som uviedol je aktuálne.
Myslím, že auto v rodine by nemalo byť problémom, pokiaľ na toto auto nebol daný príspevok v minulosti. Ak bol, možno by úradníci vedeli problém "vyrobiť". Ale to len filozofujem, nemám to presne naštudované.
Pokiaľ však v posudku, v ktorom sa uvádzajú kompenzácie na zmiernenie dôsledkov zdravotného postihnutia nemá pani uvedený príspevok na kúpu auta je treba požiadať miestne príslušný UPSVaR o tento príspevok. V tom prípade nech spojí žiadosť so žiadosťou o príspevok na benzín. Čiže čaká Ťa (predpokladám osobného asistenta) a pani, prípadne jej manžela tortúra papierovačiek -dokladovanie príjmu, majetku, zdravotné posudky atď.

Ešte som našiel tento link, skús naštudovať. Sú tam aj tlačivá.
http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=208
Katy a R
07.09.07,22:31
Obávam sa, že pri súčasnom zmení zákona o sociálnej pomoci (a usmerneniach) musíš naozaj brať vážne, čo píšeš v svojom prvom príspevku.

„Avšak na úrade mi povedali, že tento príspevok dávajú len ťzp občanom, ktorý "chodia" do práce.“

V podstate dávajú príspevok pracujúcim a študentom riadneho štúdia (ani externé nestačí).
ALE ... všetko záleží od posudku! Treba skúsiť.
Keďže už poberá príspevok na benzín, posúdený už bol predpokladám pred nejakou dobou. Aby dostal príspevok na kúpu auta, musel by byť vypracovaný nový posudok (postup už hádam poznáte). V žiadosti dobre zdôvodniť, prečo to auto potrebuje!

Dovolím si malú odbočku mimotemy (berte to prosím s rezervou)
Možno by poradil Berky Mrenica, ako dostať 500 tis na mercedes!
A tiež pani ministerka sľubuje, že o dušu bude pomáhať ZŤP – aj novelizáciou zákona ....... a zase nič, ... a asi tak skoro ani nič nebude.
Eulalia
08.09.07,05:10
Aktuálnejšie je znenie, ktoré tu citoval peton.
A čo sa týka nepočujúceho, nemá nárok na príspevok na auto.
Podstata je v tom, že tieto príspevky, ktoré štát poskytuje občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, sú určené na kompenzáciu toho-ktorého postihnutia. Ak je niekto vozíčkár, kompenzuje príspevok na kúpu auta teda nemožnosť pohybu. Ak je niekto nepočujúci, auto mu toto postihnutie nijako nekompenzuje. Ale môže dostať príspevky na pomôcky, ktoré mu stratu sluchu kompenzujú - blikajúci zvonček, špeciálny budík pre nepočujúcich a pod.
Čo sa týka toho chodenia do práce - nie je to nutná podmienka. Ide o to, že ak chce niekto príspevok na auto, musí dokázať, že ho potrebuje, aby sa mohol ako-tak zapojiť do aspoň trochu bežného života. Veď aj vozíčkár chce ísť nakúpiť, chce ísť do divadla, do kina, na návštevu príbuzným, do kostola, do prírody, vybaviť si rôzne úradné záležitosti a pod. Mnohí vozíčkári sú členmi organizácií združujúcich rovnako postihnutých a chcú sa s nimi stretávať. A toto všetko sú aktivity, ktoré odôvodňujú poskytnutie príspevku na kúpu auta. Nie je dôležité, že v rodine je už iné auto. Rozhodujúce je, či už a kedy bol postihnutému tento príspevok poskytnutý. Ak je vozíčkár tak chorý, že nechodí nikam, len do zdravotníckych zariadení a inak sedí alebo leží doma, príspevok sa neposkytuje. Zdôvodňuje sa to tým, že nemá žiadne aktivity, pri ktorých by mu auto pomohlo kompenzovať jeho postihnutie. A čo sa týka cesty do zdravotníckych zariadení, tam by sa o neho malo postarať zdravotníctvo. Ako sa stará, radšej komentovať nebudem.
Pri podaní žiadosti o príspevok na kúpu auta sa na posudkových oddeleniach úradov práce, soc. vecí a rodiny zisťujú práve tieto okolnosti, na čo vlastne potrebuje postihnutý auto.
Takže ak pracovníčka soc.odd. povedala, že musí chodiť do práce, nie je to celkom pravda. Netreba sa dať odbyť a žiadosť jednoducho podať.

A celkom na záver - túto tému by som nezaradila práve medzi témy o dani z príjmu.
peton
10.09.07,10:24
Mas pravdu Eulalia, v tom prilozenom linku som si neskor prestudoval podmienky na prispevok na auto, a je to tam uplne jasne naformulovane (aj ked - vid nizsie). Dakujem Ti aj za zistenie aktualnosti prilozeneho paragrafu.

Rovnako Tvoja odpoved je uplne logicka a presne tak by to malo fungovat.
Ako to funguje, dobre vieme - zial aj v tejto skupine ludi su vyvoleni a vyvolenejsi.

Uplne suhlasim s podanim ziadosti a nedat sa odbit. Neviem preco, ale nemozem sa ubranit pocitu, ze uradnici (cest vynimkam) sa k tymto veciam stavaju, akoby davali zo svojho. Asi toto spravanie maju nariadene zhora. Za zivot som stretol len jedneho jedineho uradnika, ktory s velkym odusevnenim vysypal vsetko co vedel o co moze ten, ktory ZTP obcan poziadat. Konecne CLOVEK. A to s velkym C. Zial dlho ho tam nenechali a to ma utvrdilo v domnienkach. A preto: nedajte sa, nedajte sa a nedajte sa!
Enie
12.09.07,15:19
Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujem. Povzbudili ste ma k tomu aby som sa dala do tej mašinérie,útrap atď. No a možno to vyjde. Ešte raz ďakujem.
Enie
betyna8
13.11.07,13:48
Prosim,ak ma niekto vzor ziadosti o prispevok na auto pre ztp, prilepte ho.Dik
unidat
11.02.08,08:29
Tiež mám podobný dotaz - za akých podmienok je možné získať príspevok pre ŤZP občana (na vozíku) na nákup nového motorového vozidla.
Ide o to, že kolega "vozičkár" je na invalidnom dôchodku, ale má aj pracovný pomer. Teraz má auto upravené na ručné riadenie. Kedže auto doslužieva, chce požiadať o príspevok na nákup nového a aut.prevodovkou, v cene 500.000.-Sk. Celkový príjem cca 23.000.-Sk ( mzda + inv.dôchodok).
Podľa zák. 195/1988, príl. 9, ( živ.minimum 5.130.-Sk) mu vychádza "koeficient" cca 4.5, teda do 5. Výška príspevku 60%. Z 500.000.-Sk 60% je 300.000.-Sk.
Podľa toho istého zákona je max.príspevok na auto 250.000.-Sk.
Počítame dobre, má teda nárok na túto sumu?

Ďakujem. A ospravedlňujem sa, príspevok nepatri presne do fora o daniach.
ola
20.01.09,10:47
– aj novelizáciou zákona ....... a zase nič, ... a asi tak skoro ani nič nebude.

... a už je na svete.
Zákon č. 447/2008 z 29.októbra 2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208537&FileName=zz2008-00447-0208537&Rocnik=2008&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=514&Flags=160&IndexFile=zz2008&Text=447/2008

Výrazne sa zmenil spôsob a výška niektorých kompenzácii.
Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2009

Ešte vyšli Opatrenia:
č. 6/2009
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208778&FileName=zz2009-00006-0208778&Rocnik=2009
nadobudol účinnosť 15.januára 2009

a č. 7/2009
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208779&FileName=zz2009-00007-0208779&Rocnik=2009
nadobudol účinnosť 15.januára 2009
Jean023
31.05.09,11:05
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či môžem získať príspevok na kúpu noveho motoroveho vozidla. Poberám peňažný príspevok za môjho brata, ktorý je autista. Súdom určený opatrovník je naša Mama. V novovypracovanom posudku je stanovené že je odkazaný na pomoc druhej FO a na individualnu prepravu osobným mot. vozidlom a nieje scopný cestovať prostriedkami verejnej hromadnej dopravy. Poberám aj príspevok na benzín, keďže mám škodu Favorit. Brat je mobilny preto mohol by mi niekto poradiť či mam na to nárok. Za odpoveď vopred ďakujem.
vilibald
03.01.10,17:24
žiadosti na príspevok omv majú na úradoch kde treba doložit lekárske správy potvrdenie, prípadne pracovnú zmluvu ak je zamestnaný čo je jednou spodmienok žiadosti o príspevok treba doložit správu aj od ortopéda pretože to tiež vyžadujú ale to všetko si treba najprv zistit pretože dnes sú na úradoch nemastný neslaný arogantný.
Dana 22
09.01.10,11:47
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či môžem získať príspevok na kúpu noveho motoroveho vozidla. Poberám peňažný príspevok za môjho brata, ktorý je autista. Súdom určený opatrovník je naša Mama. V novovypracovanom posudku je stanovené že je odkazaný na pomoc druhej FO a na individualnu prepravu osobným mot. vozidlom a nieje scopný cestovať prostriedkami verejnej hromadnej dopravy. Poberám aj príspevok na benzín, keďže mám škodu Favorit. Brat je mobilny preto mohol by mi niekto poradiť či mam na to nárok. Za odpoveď vopred ďakujem.

podmienka individuálnej prepravy je v posudku priznaná, nemusíš riešiť potvrdenie ortopeda ALE MUSí byť splnená podmienka č. 2

Zdravotne ťažko postihnutej osobe možno priznať príspevok na auto ak SÚČASNE spĺňa 2 nasledujúce podmienky :

PODMIENKA - má v posudku priznanú individuálnu prepravu podľa:
2. PODMIENKA – spĺňa 1 z požiadaviek uvedenú v
§ 34 ods. (6) Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná alebo sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v domove sociálnych služieb,1) špecializovanom zariadení1) alebo dennom stacionári1) alebo navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie a osobné motorové vozidlo bude využívať najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb,1) špecializovaného zariadenia1) alebo denného stacionára1) a dvakrát späť. Podmienka využívania osobného motorového vozidla na účely uvedené v prvej vete sa považuje za splnenú aj vtedy, ak
a) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva zamestnanie v mieste svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a osobné motorové vozidlo využíva počas dvoch dní v týždni na svoju prepravu pri výkone svojho zamestnania,
b) sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb1) alebo špecializovanom zariadení 1), zabezpečuje najmenej jedenkrát v týždni jeho preprava do domova sociálnych služieb1) alebo špecializovaného zariadenia1) a najmenej jedenkrát v týždni preprava z domova sociálnych služieb1) alebo špecializovaného zariadenia,1) alebo
c) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím určený individuálny študijný plán alebo je ubytovaná v internáte.
Dana 22
09.01.10,12:16
Ak nespĺňa uuuvedené výnimky počka, do 1.5.2010, pribudne ďalšia
doplnenie výnimky d)
„d) sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je nezaopatreným dieťaťom, poskytuje celoročná pobytová sociálna služba na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie a zabezpečuje sa jej najmenej dvakrát v mesiaci preprava do zariadenia sociálnych služieb.“.
samuel333
05.02.10,19:29
Dobry den chcem sa vas potrebujem informaciu.Som ťzp a pred rokom som dostal prispevok na auto,som zamestnany a zmluva mi tam teraz konči a povedali my že mi ju nepredlžia a teraz sa bojim že im budem musiet prispevok vrátit.Prosim vás o dajake informacie.vopred dakujem
Xanti
05.02.10,19:32
Dobry den chcem sa vas potrebujem informaciu.Som ťzp a pred rokom som dostal prispevok na auto,som zamestnany a zmluva mi tam teraz konči a povedali my že mi ju nepredlžia a teraz sa bojim že im budem musiet prispevok vrátit.Prosim vás o dajake informacie.vopred dakujem
Nebudeš musieť vrátiť príspevok, v čase ked Ti ho priznávali si mal splnenú podmienku.
samuel333
05.02.10,22:41
dakujem velmi pekne za informaciu
alaya1
01.04.10,15:11
Ahojte, nevie niekto v akej vyske sa v sucasnosti poskytuje dotacia na kupu auta pre TZP?
Xanti
01.04.10,15:24
Ahojte, nevie niekto v akej vyske sa v sucasnosti poskytuje dotacia na kupu auta pre TZP?

Výška PP na kúpu OMV je najviac 6 638,79 Eur
Výška PP na kúpu OMV s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 Eur


zdroj : http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/tazko-zdravotne-postihnuty/penazne-prispevky-na-kompenzaciu-tazko-zdravotne-postihnutych/penazne-prispeky-na-kompenzaciu-tazkeho-zdravotneho-postihnutia.html?page_id=13079

(Prehľad podmienok poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu (http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/OPPKTZP/Prehlad_podmienok_poskytovania_penaznych_prispevko v_na_kompenzaciu.doc)
[doc,139.5 kB])
alaya1
02.04.10,07:46
Výška PP na kúpu OMV je najviac 6 638,79 Eur
Výška PP na kúpu OMV s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 Eur


zdroj : http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/tazko-zdravotne-postihnuty/penazne-prispevky-na-kompenzaciu-tazko-zdravotne-postihnutych/penazne-prispeky-na-kompenzaciu-tazkeho-zdravotneho-postihnutia.html?page_id=13079

(Prehľad podmienok poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu (http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/OPPKTZP/Prehlad_podmienok_poskytovania_penaznych_prispevko v_na_kompenzaciu.doc)
[doc,139.5 kB])
Dakujem ti, no precitaj si prispevok c.10, tam je vyska prispevku v Sk 250 000korun, Hm..?
Xanti
02.04.10,07:53
Dakujem ti, no precitaj si prispevok c.10, tam je vyska prispevku v Sk 250 000korun, Hm..?
Ved to som napísala. Príspevok na auto s automatickou prevodovkou môže byť až do výšky 8298,48 € pričom to je cca 250 000 sk .

Dala som Ti aktuálne info z aktuálnej stránky UPSVaR. Nie sú to vymyslené veci a údaje, ale okopčené zo zdroja čo som uviedla vo svojom predošlom príspevku.
alaya1
02.04.10,09:59
Ano, no neuvedomila som si tu prevodovku.
Je to dost malo na to, aby si postihnuty nemajetny clovek mohol kupit auto, ze?
Len nejaku staru kraksnu, ktora sa bude kazit.
Zelm ti pekne sviatky.
Xanti
02.04.10,17:28
Ano, no neuvedomila som si tu prevodovku.
Je to dost malo na to, aby si postihnuty nemajetny clovek mohol kupit auto, ze?
Len nejaku staru kraksnu, ktora sa bude kazit.
Zelm ti pekne sviatky.
Prepáč nezdá sa mi to málo, skôr ma desí to, že ak taký človek umrie do 7 rokov od poskytnutia príspevku na OMV tak jeho dedičia tieto peniaze pekne vrátia nazad štátu teda alikvotnu čiastku.

A navyše celkom slušné autá sa dajú kúpiť za tú sumu, stačí si pozrieť na nete cenníky.

napr. DACIA Logan - 6 990,00 €(210 581 Sk)

alebo skús hladať iné autá napr. aj na tejto stránke http://online.aad.sk/use/kg-ov/index.php

A navyše hodnota auta je značne obmedzená, žiaden mercedes alebo bmw alebo audi alebo iné značky vyššej triedy si kúpiť nemôže.
Ved to je i na tej stránke napísané čo som Ti prilepila vyššie ale citujem


Výška PP na kúpu OMV a PP na kúpu OMV s automatickou prevodovkou sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny OMV a príjmu fyzickej osoby s ŤZP uvedených v prílohe č. 13; cena OMV sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 Eur A detto stará kraksňa UP neposkytne príspevok na OMV staršie ako 5 rokov, to je jedna podmienka a dalšia je, že časť prostriedkov do auta investuje aj sám občan. Najvyššie možné % z hodnoty auta je tuším 95% . Takže ak nejaké auto je v cene 6990 eur, tak UP preplatí 95% a to je max. hodnota príspevku 6638,79 €.

Nikdy to nefungovalo tak, že štát zaplatil celé auto. Aj keby auto stálo 100 000 sk tak občan dostane preplatené max. 95 000 sk a zvyšok si musí zaplatiť sám.
alaya1
02.04.10,20:30
To nie je pre mna. prispevok sme len ziadali, este ani nevieme, ci bude schvaleny, lebo tam su znacne rozdiely medzi ludmi, ktorym to schvalia, ktorym nie.
Mne je jasne, ze nekupis mercedes, ani to nikto nechce, no bezne auta stoja 8000e vyssie.
Pri ztej dacii si si pozrela, ake auto tolko stoji?
Ale dakujem ti, pomohla si mi v tej vyske prispevku.Ona nema na to, aby za auto doplacala.
Takze je to pase a mna len "serie", ze suzuki a to druhe v poradi ma moj sused, ktory nosi svoju "palicku" pod pazuchou a ked ho niekto vidi, tak je chromy az, az.
Xanti
02.04.10,21:05
To nie je pre mna. prispevok sme len ziadali, este ani nevieme, ci bude schvaleny, lebo tam su znacne rozdiely medzi ludmi, ktorym to schvalia, ktorym nie.
Mne je jasne, ze nekupis mercedes, ani to nikto nechce, no bezne auta stoja 8000e vyssie.
Pri ztej dacii si si pozrela, ake auto tolko stoji?
Ale dakujem ti, pomohla si mi v tej vyske prispevku.Ona nema na to, aby za auto doplacala.
Takze je to pase a mna len "serie", ze suzuki a to druhe v poradi ma moj sused, ktory nosi svoju "palicku" pod pazuchou a ked ho niekto vidi, tak je chromy az, az.
No hádam sa zadarí, a schvália. Vždy sú rozdiely pri tomto posudzovaní. Lebo posudzovanie nikdy nebude objektívne, lebo posudzujú len ludia.

Treba pohľadať auto, aby nebolo náročné aj medzi novými sa dá kúpiť lacné auto, alebo občas sa dá vystihnúť akcia v predajni. Tú Daciu som strelila tak z brucha, bolo hore a medzi audi lacné auto nenájdeš medzi Daciami hej :D
A navyše ak je problém s novým tak sa dá kúpiť jazdenka a už trojročné majú dobré ceny, a zmestia sa do limitu stanoveného zákonom.
jozefdt
06.04.10,20:14
Som ZTP postihnutie nad 70%. Poberám invalidná dochodok.
Mám po transplantácii pečene.
Pracujem a do prace dochádzam autom nakoľko nemožem cetovať MHD z dovodu oslabenej imunity. (každe 3 mes kontrola BA) pol rok AH.

Bolo by možne na moju diagnózu dostat príspevok na auto?

Ďakujem
Xanti
06.04.10,20:16
Som ZTP postihnutie nad 70%. Poberám invalidná dochodok.
Mám po transplantácii pečene.
Pracujem a do prace dochádzam autom nakoľko nemožem cetovať MHD z dovodu oslabenej imunity. (každe 3 mes kontrola BA) pol rok AH.

Bolo by možne na moju diagnózu dostat príspevok na auto?

Ďakujem
Máš preukaz ŤZP čo dáva úrad práce? Ak áno, tak podľa mňa máš šancu dostať príspevok na OMV. Poznám človeka čo je po transplantácii a tento príspevok dostal.
jozefdt
06.04.10,20:21
Máš preukaz ŤZP čo dáva úrad práce? Ak áno, tak podľa mňa máš šancu dostať príspevok na OMV. Poznám človeka čo je po transplantácii a tento príspevok dostal.
Áno preukaz mám ZŤP
Xanti
06.04.10,20:23
Áno preukaz mám ZŤP
Požiadaj o príspevok na mot. vozidlo, hore som dala nejaké linky čo ťa nasmerujú.
Nakoľko podľa mňa naozaj splňaš ich podmienky. Ale posudzujú oni a aj dajú relevantné info, nedaj sa odbiť. Držím palec.;)
jozefdt
06.04.10,20:32
Požiadaj o príspevok na mot. vozidlo, hore som dala nejaké linky čo ťa nasmerujú.
Nakoľko podľa mňa naozaj splňaš ich podmienky. Ale posudzujú oni a aj dajú relevantné info, nedaj sa odbiť. Držím palec.;)

Ďakujem za info.

Ešte sa pozriem na tie linky, a pojdem sa informovať priamo.
alaya1
08.04.10,16:41
Mne dnes na urade povedali, ze prispevok na auto mozu dostat len ti, co maju poruchu" s nohami".
Xanti
08.04.10,17:32
Mne dnes na urade povedali, ze prispevok na auto mozu dostat len ti, co maju poruchu" s nohami".
No to je veľmi všeobecne povedané a zavádzajúce.

Viď z.z. 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208537&FileName=zz2008-00447-0208537&Rocnik=2008&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=514&Flags=160&IndexFile=zz2008&Text=447/2008)


§14
Druhy odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím na kompenzáciu

(6)Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti
a) premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôba k prostriedku železničnej dopravy a späť,
b) nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôba do prostriedku železničnej dopravy,udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy alebo
c) zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnost ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.Ako sama vidíš v zákone je možností na to aby osoba bola odkázaná na individuálnu prepravu predsa len trošku širšie ako len
len ti, co maju poruchu" s nohami".
Ide o to, presvedčiť pracovníkov posudkárov z UPSVaR o tom, že ty si odkázaná na individuálnu prepravu.
Ak má niekto oslabenú imunitu, a má napísané v lekárskej správe vyhýbať sa hromadnému kontaktu s osobami, tak predsa takého človeka zabije verejná hromadná doprava.
alaya1
08.04.10,21:43
No to je veľmi všeobecne povedané a zavádzajúce.

Viď z.z. 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208537&FileName=zz2008-00447-0208537&Rocnik=2008&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=514&Flags=160&IndexFile=zz2008&Text=447/2008)

Ako sama vidíš v zákone je možností na to aby osoba bola odkázaná na individuálnu prepravu predsa len trošku širšie ako len
Ide o to, presvedčiť pracovníkov posudkárov z UPSVaR o tom, že ty si odkázaná na individuálnu prepravu.
Ak má niekto oslabenú imunitu, a má napísané v lekárskej správe vyhýbať sa hromadnému kontaktu s osobami, tak predsa takého človeka zabije verejná hromadná doprava.
Dakujem, pomohlo mi to velmi. Budem vediet argumentovat.
Xanti
08.04.10,21:45
Dakujem, pomohlo mi to velmi. Budem vediet argumentovat.
Rado sa stalo,
človek musí byť na úradníkov pripravený. Držím palec.
pajky86
28.04.10,09:39
Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, že keď auto nesmie byť staršie ako 5 rokov či môže byť privezené zo zahraničia, a niekde som tu čítal že auto nesmie byť vyššej triedy, kde by som zistil aké auto môžem a ktoré nemôžem mať. a osoba ktorá má ZŤP preukaz a nemá vodičský preukaz, má nárok na tento príspevok? ďakujem za odpoveď.
Dana 22
29.04.10,09:07
Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, že keď auto nesmie byť staršie ako 5 rokov či môže byť privezené zo zahraničia, a niekde som tu čítal že auto nesmie byť vyššej triedy, kde by som zistil aké auto môžem a ktoré nemôžem mať. a osoba ktorá má ZŤP preukaz a nemá vodičský preukaz, má nárok na tento príspevok? ďakujem za odpoveď.

ZŤP osoba nemusí mať vodičský preukaz a može získať príspevok na auto, ak sôčasne spĺňa dve podmienky.
1. je odkázaná na individuálnu prepravu
2. je zamestnaná alebo navštevuje školu,prípadne ju vozia do soc. zariadenia
Auto musí byť kúpené od predajcu, ktorý má na túto činnosť oprávnenie.Cena auta je obmedzená - asi cca 13000 €.
viac zákon č.447/2008 Z.z. § 34
dufi7
04.06.10,12:05
My sme dostali prispevok pre syna v roku 2007.Navstevuje kazdy den specialnu skolu.Tu vsak buduci rok ukonci. Nevie niekto ako to je s vratenim alikvotnej casti prispevku? Udajne od 1.1.2009 ked niekto pride o pracu alebo dieta skonci skolu musi tento prispevok v primeranej casti vratit.Platilo to aj v roku 2007?Dakujem.
Dana 22
04.06.10,16:04
My sme dostali prispevok pre syna v roku 2007.Navstevuje kazdy den specialnu skolu.Tu vsak buduci rok ukonci. Nevie niekto ako to je s vratenim alikvotnej casti prispevku? Udajne od 1.1.2009 ked niekto pride o pracu alebo dieta skonci skolu musi tento prispevok v primeranej casti vratit.Platilo to aj v roku 2007?Dakujem.

Ak je to príspevok na auto, tak ani podľa starého ale ani nového zákona po priznaní príspevku ÚPSVaR nepreveruje či podmienky za ktorých bol príspevok priznaný trvajú. V obidvoch zákonoch je ale napísané,že "ak sa auto nevyužíva na prepravu zťp osoby je nutné vrátiť alikvotnú časť príspevku".
matino30
09.07.10,04:52
Dobry den ,

Mam otazku ci je niekde uverejneny rozsah diagnoz a poskodeni na ktore je mozne si poziadat a dostat prispevok na OMV. /
ako je to s imobilnymi platnickarmi ........?
som inv.50% poskodenia :radikularny syndrom S1,obojstranny s tazkym postihnutim funkcie,s tazkou poruchou statodinamiky chrbtice,KAp.XV,oddEpolozka 3c
ZTP preukaz nakolko 50% ...je fyzickou osobou s tazkym zdr.postihnutim v zmysle § 2 ods. 3 zakona.
za posledne 2 mesiace hospitalizovany pre algie ,tazke lumbago ,stav imobilny,s podp.negativ.reversom.roz.spazmy,problem skontrolou moc.mechura, zaludocne obtiaze.
kamarat ma vozi autom po doktoroch ,neprejdem ,neposedim ,dlhsie ,autobusom uz vobec nie posledny krat hospitalizovany rychl.zach.sluzbou po snahe prejst po schodoch ,len lezim a cakam na aktualizacie MR a din.RTG porebne pre odporucenie operace L5/S1 ...doktor konstat.nalez k operacii.podla starsej MR
som imobilny neprejdem ani 200metrov ani k vseobec.doktorovy ,vozi ma kamarat ,ktory mi pomaha pri zdvihani , a aute doslova lezim ,lebo sediet tazko dlhsie ....
1/ je mozne poziadat o prispevok na OMV v mojom pripade ci treba mat napisane od niekoho odkazany na indiv.prepravu osob.mot.vozidlom .... ? ake su sance ....? na co sa mozem odvolat ...?
2/ je mozne poziadat aspon o prispevok na dopravu na palivo ...?
3/ rozhoduje tu 50% alebo sa posudzuju objktivne aktualne potiaze ?

4/ Kto vypisuje objektivny nalez na ziadosti ? vseobecny alebo odbor.lek.

moj vseobecny lekar mi powedal aby som si dal napisat odkazany an indiv.prepravu .osob.mot.voz ..... odbornikovy .... komu ?

velka vdaka za odpovede a prajem pevne zdravie
Dana 22
09.07.10,14:07
Dobry den ,

Mam otazku ci je niekde uverejneny rozsah diagnoz a poskodeni na ktore je mozne si poziadat a dostat prispevok na OMV. /
ako je to s imobilnymi platnickarmi ........?
som inv.50% poskodenia :radikularny syndrom S1,obojstranny s tazkym postihnutim funkcie,s tazkou poruchou statodinamiky chrbtice,KAp.XV,oddEpolozka 3c
ZTP preukaz nakolko 50% ...je fyzickou osobou s tazkym zdr.postihnutim v zmysle § 2 ods. 3 zakona.
za posledne 2 mesiace hospitalizovany pre algie ,tazke lumbago ,stav imobilny,s podp.negativ.reversom.roz.spazmy,problem skontrolou moc.mechura, zaludocne obtiaze.
kamarat ma vozi autom po doktoroch ,neprejdem ,neposedim ,dlhsie ,autobusom uz vobec nie posledny krat hospitalizovany rychl.zach.sluzbou po snahe prejst po schodoch ,len lezim a cakam na aktualizacie MR a din.RTG porebne pre odporucenie operace L5/S1 ...doktor konstat.nalez k operacii.podla starsej MR
som imobilny neprejdem ani 200metrov ani k vseobec.doktorovy ,vozi ma kamarat ,ktory mi pomaha pri zdvihani , a aute doslova lezim ,lebo sediet tazko dlhsie ....
1/ je mozne poziadat o prispevok na OMV v mojom pripade ci treba mat napisane od niekoho odkazany na indiv.prepravu osob.mot.vozidlom .... ? ake su sance ....? na co sa mozem odvolat ...?
2/ je mozne poziadat aspon o prispevok na dopravu na palivo ...?
3/ rozhoduje tu 50% alebo sa posudzuju objktivne aktualne potiaze ?

4/ Kto vypisuje objektivny nalez na ziadosti ? vseobecny alebo odbor.lek.

moj vseobecny lekar mi powedal aby som si dal napisat odkazany an indiv.prepravu .osob.mot.voz ..... odbornikovy .... komu ?

velka vdaka za odpovede a prajem pevne zdravie

FO podá žiadosť o PP na OMV priloží zdravotnú dokumentáciu - vyšetrenia, nálezy od odborného lekára nie staršie ako 6 mesiacov,doklady o príjme a po šetrení ÚPSVaR vydá komplexný posudok a rozhodnutie

FO môže mať priznaný PP na OMV, ak spĺňa podmienky stanovené zákonom č.447/2008 Z.z. o peńažných príspevkoch...

musí byť uznaná za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím - to znamená,že podľa §12 mať mieru funkčnej poruchy /MFP/ min. 50% určenú na základe diagnózy podľa prílohy č. 3 /tam sú uvedené všetky diagnózy/
musí byť odkázaná na individulnu prepravu - upresnené v § 14 ods.6
musí byť zamestnaná alebo navštevovať školu, soc. zariadenie - upresnené v § 34 ods.6 Žiaľ vozenie k lekárovi tam nepatrí!
Dana 22
09.07.10,15:14
...doplním
Môžete požiadať o PP na benzín §38
LEBO
tu sú ľ podmienky
- odkázanosť na individuálnu prepravu - narhne odborný lekár /neurolog,ortopéd/ a v posudku prizná posudkový

- ak sa auto"využíva na pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity" § 38 ods.9

vzhľadom na popísaný zdravotný stav by ste uvedené podmienky spĺňal
matino30
10.07.10,02:55
...doplním
Môžete požiadať o PP na benzín §38
LEBO
tu sú ľ podmienky
- odkázanosť na individuálnu prepravu - narhne odborný lekár /neurolog,ortopéd/ a v posudku prizná posudkový

- ak sa auto"využíva na pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity" § 38 ods.9

vzhľadom na popísaný zdravotný stav by ste uvedené podmienky spĺňal
dakujem moc pekne za odpowed

- tu ziadost treba podat na UP ... ? na posudkove oddelenie ?
(ako ked mi priznavali ZTP preukaz ?)
- a kam podat ziadost o parkovaci preukaz ...?

co mam riesit najskor ... ?
( lebo asi vsetko naraz neschvalia )
moc velka vdaka )) .... DANA 22
Dana 22
10.07.10,08:42
dakujem moc pekne za odpowed

- tu ziadost treba podat na UP ... ? na posudkove oddelenie ?
(ako ked mi priznavali ZTP preukaz ?)
- a kam podat ziadost o parkovaci preukaz ...?

co mam riesit najskor ... ?
( lebo asi vsetko naraz neschvalia )
moc velka vdaka )) .... DANA 22

Žiadosť podáte na ÚPSVaR, tam ako keď ste vybavovali preukaz zťp.
Môžete súčasne požiadať o PP na benzín aj o Parkovací preukaz.
matino30
12.07.10,05:00
....... DANA 22 ....... este raz dakujem velmi pekne ...
alaya1
24.08.10,10:02
Musim sa s vami podelit o dnesmu skusenost mojej priatelky. Je TZP, ma priznanu osobnu asistenciu, nepriznali jej zvysene vydavky na prevadzku motoroveho vozidla, tak sa odvolala. Dnes boli za nou z ustredia UPSVAR, koli tomu odvolaniu. Ona koli zdrav.problemom nemoze cestovat postojacky,autobusom, vlakom, musi byt priputana bezp.pasmi v aute.
Viete co jej povedali? ze ak by jej priznali ten prispevok na"benzin", tak jej prehodnotia osobnu asistenciu a vezmu hodiny, ktore ma na to, ze ju asistentka doprevadza.To je polovica vsetkych priznanych hodin. Nechapem to, ved co to ma spolocne s benzinom do auta??
Asi si ju asistentka priputa v autobuse k telu, aby si neublizila.Alebo budu chodit pesi, hoci aj par km.:mad:
Gapo
25.08.10,07:14
dakujem moc pekne za odpowed

- tu ziadost treba podat na UP ... ? na posudkove oddelenie ?
(ako ked mi priznavali ZTP preukaz ?)
- a kam podat ziadost o parkovaci preukaz ...?

co mam riesit najskor ... ?
( lebo asi vsetko naraz neschvalia )
moc velka vdaka )) .... DANA 22
Treba podať všetko naraz, pretože nové podania "bohovia" na úrade budú znovu posudzovať a tak sa môže stať, že čo predtým dali, teraz zoberú ako pomstu za nárokovanie ďalšej kompenzácie. Viem o čom píšem bohužiaľ.:mad:
Gapo
25.08.10,07:16
Musim sa s vami podelit o dnesmu skusenost mojej priatelky. Je TZP, ma priznanu osobnu asistenciu, nepriznali jej zvysene vydavky na prevadzku motoroveho vozidla, tak sa odvolala. Dnes boli za nou z ustredia UPSVAR, koli tomu odvolaniu. Ona koli zdrav.problemom nemoze cestovat postojacky,autobusom, vlakom, musi byt priputana bezp.pasmi v aute.
Viete co jej povedali? ze ak by jej priznali ten prispevok na"benzin", tak jej prehodnotia osobnu asistenciu a vezmu hodiny, ktore ma na to, ze ju asistentka doprevadza.To je polovica vsetkych priznanych hodin. Nechapem to, ved co to ma spolocne s benzinom do auta??
Asi si ju asistentka priputa v autobuse k telu, aby si neublizila.Alebo budu chodit pesi, hoci aj par km.:mad:
Smutné, ale nanešťastie úplná pravda.:mad::mad::mad:
Dana 22
28.08.10,10:26
Musim sa s vami podelit o dnesmu skusenost mojej priatelky. Je TZP, ma priznanu osobnu asistenciu, nepriznali jej zvysene vydavky na prevadzku motoroveho vozidla, tak sa odvolala. Dnes boli za nou z ustredia UPSVAR, koli tomu odvolaniu. Ona koli zdrav.problemom nemoze cestovat postojacky,autobusom, vlakom, musi byt priputana bezp.pasmi v aute.
Viete co jej povedali? ze ak by jej priznali ten prispevok na"benzin", tak jej prehodnotia osobnu asistenciu a vezmu hodiny, ktore ma na to, ze ju asistentka doprevadza.To je polovica vsetkych priznanych hodin. Nechapem to, ved co to ma spolocne s benzinom do auta??
Asi si ju asistentka priputa v autobuse k telu, aby si neublizila.Alebo budu chodit pesi, hoci aj par km.:mad:

V tomto prípade je podstatné to či zťp osoba mala v posudku priznanú " odkázanosť na individuálnu prepravu" v čase, keď jej priznali OA. Potom má nárok na PP na benzín a nemôžu jej siahať na hodiny OA.
alaya1
29.08.10,09:06
Posudkivy lekar odkazanost nepriznal, hoci aj odborny, aj prakticky lekar ju navrhovali, ci doporucovali.Pripada mi to, ze ti posudkari su bohovia na zemi.
Gapo
29.08.10,16:07
Teraz je tých zrušení veľa, zrejme za tým bude niečo iné.:cool:
Mám informácie od pár známych čo tak dopadli.:mad:
Dana 22
01.09.10,08:02
Posudkivy lekar odkazanost nepriznal, hoci aj odborny, aj prakticky lekar ju navrhovali, ci doporucovali.Pripada mi to, ze ti posudkari su bohovia na zemi.

Ak zťp osoba splňala podmienky odkázansti na individuálnu prepravu uvedené v § 14 ods.6 zákona č.447/2008 Z .z. a napriek tomu to posudkový lekár nepriznal, mala sa odvolať do 14 dní od vydania rozhodnutia.
pedro3366
01.09.10,10:17
nikde som nenašiel aká dlhá je doba od priznania príspevku na auta po realizáciu kým ho kúpim. Aká je maximálna cena auta ktoré si môžem kúpiť?
Matejko155
03.09.10,13:04
Zdravim,chcel by som sa opytat,ci mozem ziadat o prispevok na auto,ked osm onkologicky pacient,momentalne v remisii(choroba docasne na ustupe) a mam karticku ťzp,ale nemam invalidny dochodok.Mam zamestanie,do ktoreho dochadzam kazdy den 30 km.dakujem
Dana 22
04.09.10,11:20
nikde som nenašiel aká dlhá je doba od priznania príspevku na auta po realizáciu kým ho kúpim. Aká je maximálna cena auta ktoré si môžem kúpiť?

odpoveď je v § 34 zákona č. 447/2008 Z.z. ods. 8 a 10

Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura.
(10) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná kúpiť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, ak osobné motorové vozidlo nemožno kúpiť alebo upraviť z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia alebo úprava osobných motorových vozidiel.
Dana 22
04.09.10,11:40
Zdravim,chcel by som sa opytat,ci mozem ziadat o prispevok na auto,ked osm onkologicky pacient,momentalne v remisii(choroba docasne na ustupe) a mam karticku ťzp,ale nemam invalidny dochodok.Mam zamestanie,do ktoreho dochadzam kazdy den 30 km.dakujem

Podmienkou je podľa zákona č.447/2008 Z.z.

aby ste bol uznaný za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím - to znamené , že MFP musíte mať v posudku priznanú min. 50%
aby ste mal v posudku priznanú "odkázanosť na individuálnu prepravu" podľa §14 ods.6
aby ste bol zamestnaný § 34 ods.6 -to spĺňate
Majka Klimová
02.05.11,14:52
Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať čo napísať do odvolania proti rozhodnutiu z úpsvr, v ktorom nepriznali mojej babke peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich sa zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. V odvôvodnení napísali, že na základe komplexného posudku, v ktorom sa považuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutí, s mierou funkčnej poruchy 60 % nie je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a preto sa jej peňažný príspevok nepriznáva. Čo sa s tým dá ešte robiť?
Ďakujem.
Nokerla
02.05.11,22:04
Pockaj, pockaj,

Babka ma priznany preukaz ZTP a mieru funkcnej poruchy 60% a nepriznali jej prispevok?
Tak odovodni to tym, ze ked potrebuje ist k lekarovi, do kostola alebo na spolocenske akcie, tak fyzicky nevladze sa dopravit MHD, nakolko sa skor zadycha a zastavka autobusu je xy metrov.

Oni asi rataju s tym, ze ,,ved rodina to zatiahne zo svojho" ....pokial ma narok, tak jej to patri vzdy.........samozrejme vyska sa urcuje individualne.

Drzim palce.
Dana 22
17.05.11,07:57
Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať čo napísať do odvolania proti rozhodnutiu z úpsvr, v ktorom nepriznali mojej babke peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich sa zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. V odvôvodnení napísali, že na základe komplexného posudku, v ktorom sa považuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutí, s mierou funkčnej poruchy 60 % nie je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a preto sa jej peňažný príspevok nepriznáva. Čo sa s tým dá ešte robiť?
Ďakujem.

Babka musí spĺňať podmienky § 14 ods.6 pre priznanie odkázanosti na individuálnu prepravu, ak nie je zbytočné sa odvolávať.
Vieris
08.06.12,22:48
Zdravím mna zaujíma jedna vec, možem kupit OMV ako ZTP ktory dostal prisvevok od fyzickej osoby ktorá ma v živnosti iba 19.1 Kúpa tovaru na úcely jeho predaja konečnému spotrebitelovi (maloobchod)
alebo iným prevádzkovatelom živnosti (velkoobchod) ale pod ktoru patri aj Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s
autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle .


Alebo musí mat v živnosti presne vymedzenú činnost na Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s
autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle a sprostretkovatelku činnont na predaj aut,ojazdenych...atd...


Díky za odpoved....