Richard
17.06.04,02:12
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
ajacik
18.06.04,14:35
- spotreba poštových známok / 213, 211
- poštové poplatky / 211, 321
- platby v telekomunikačnom styku / 231
- náhrady od pracovníkov za súkromné telef.hovory
a) prijaté náhrady hotovosti 211 / 518
b) vyúčované ako pohľadávky 335 / 518
c) vyúčtovanie DPH 211, 335
- 343
- náklady na inzerciu a propagáciu / 321
- nájomné a požičovné / 321
- prepravné / 321
- platby za rozhlas a TV / 321
- autorské honoráre / 321
- naklady na čistenie, upratovanie, odvoz odpadkov... / 321
- služby výpočtovej techniky / 321
- náklady na poradenské služby, právne zastupovanie a audítorskú činnosť / 321
- provízie za sprostredkovanie / 321
- poplatky za parkovanie vozidiel, stráženie objektov / 321
- náklady na skladovanie / 321
- náklady na preklady, espertízy, štúdie, rozmnožovanie, tlač... / 321, 211
- náklady na školenie / 321, 211
- náklady na colné vybavovanie / 321, 211
- náklady na výskum a vývoj / 321
- náklady na tlač vizitiek / 321
olga.valchovnikova
28.06.05,07:41
- spotreba poštových známok / 213, 211
- poštové poplatky / 211, 321
- platby v telekomunikačnom styku / 231
- náhrady od pracovníkov za súkromné telef.hovory
a) prijaté náhrady hotovosti 211 / 518
b) vyúčované ako pohľadávky 335 / 518
c) vyúčtovanie DPH 211, 335
- 343
- náklady na inzerciu a propagáciu / 321
- nájomné a požičovné / 321
- prepravné / 321
- platby za rozhlas a TV / 321
- autorské honoráre / 321
- naklady na čistenie, upratovanie, odvoz odpadkov... / 321
- služby výpočtovej techniky / 321
- náklady na poradenské služby, právne zastupovanie a audítorskú činnosť / 321
- provízie za sprostredkovanie / 321
- poplatky za parkovanie vozidiel, stráženie objektov / 321
- náklady na skladovanie / 321
- náklady na preklady, espertízy, štúdie, rozmnožovanie, tlač... / 321, 211
- náklady na školenie / 321, 211
- náklady na colné vybavovanie / 321, 211
- náklady na výskum a vývoj / 321
- náklady na tlač vizitiek / 321
podľa poslednej úpravy zákona o učtovníctve par.37 odst. 17 možno dať do nákladov
náklady na štúdie - marketingové a podobné - , kto poradí či štúdia, ktorá slúži ako podklad pre rozhodnutie či áno, alebo nie v súvislosti s uvažovanou investíciou.
Neviem či som to uviedla zrozumiteľne ale ide mi o to, že si dám odbornej fy spracovať štúdiu napr. na rozšírenie skladovacej kapacity a na základe výsledkov štúdie , ktorej súčasťou je aj výška prípadných inv. nákladov sa rozhodnem či to doho idem, alebo nie. T.j. či na to mám, resp. nemôžem si to dovoliť lebo na to nemám.
delphinka
19.07.05,12:06
Mozete mi prosim poradit, ci na 518 mozem zauctovat i vyjazd k falosnemu poplachu. Ak nie, tak na aky ucet to mam dat? A mozem to dat do Priznania DPH?
KEJKA
19.07.05,15:43
štúdia k hmotnému majetku, ked poješ do toho, sa podľa mna stane súvisiacim nákladom. štúdie, ktoré idú do nákladov sú čisto nehmotné marketingové štúdie, prieskumy trhov, informačných sietí a pod.
KEJKA
19.07.05,15:45
záleží o druh činnosti, ale zrejme áno. Ak sú poplachy pravé a falošné - až namieste zistíš, ktorý z nich to je. Pri vhodnom zdokumentovaní je to aj daňový náklad.


Mozete mi prosim poradit, ci na 518 mozem zauctovat i vyjazd k falosnemu poplachu. Ak nie, tak na aky ucet to mam dat? A mozem to dat do Priznania DPH?
macte
14.12.07,15:03
Dobrý deň, chem sa spýtať ak idem účtovať spotrebu poštovýcH známok 518/213 akým dokladom to zaúčtujem? ID? a kto bude príjemca?
Zoltán Kovács
14.12.07,15:06
Dobrý deň, chem sa spýtať ak idem účtovať spotrebu poštovýcH známok 518/213 akým dokladom to zaúčtujem? ID? a kto bude príjemca?

Nákup pošt.cením 213/211 - výdavkový pokl.doklad
Výdaj do spotreby 518/213 - interný doklad, na interný doklad nepíšem príjemcu.
macte
14.12.07,15:08
ak posielam napr. 20 listov klientom, tak príjemca budú klienti?
Zoltán Kovács
14.12.07,15:16
ak posielam napr. 20 listov klientom, tak príjemca budú klienti?

Nie, príjemcom bude človek, ktorý listy podá na pošte. Veď klient neprevzal poštovú známku.
betka
14.12.07,17:45
Dobrý deň, chem sa spýtať ak idem účtovať spotrebu poštovýcH známok 518/213 akým dokladom to zaúčtujem? ID? a kto bude príjemca?

Mnoho firiem nekupuje poštové známky do "zásoby"-213.

Ak napíšete 20 listov, a priamo ich zaplatíte na poste tete, môžete účtovať priamo 518/221. Sú hneď v spotrebe. Teta Vám dá doklad, kt. je podpísaný, že prijala PP za pošové známky, vtedy netreba ńa VPD podpis príjemcu, máte ho na doklade od tety.
KEJKA
14.12.07,17:55
na VPD vypíšete meno toh, kto bol na pošte a prevzal peniaze na vyplatu poštovného.