marcelaStanakova
20.02.05,11:49
Mám otázku FO osoba podniká v roku 2004 prvý krát od 1.6.2004 dovtedy poberala dávky v nezamestnanosti.Tieto dávky sa rátajú do príjmu v Dp za 2004, alebo tam nepatria?
Marta V
20.02.05,11:58
Dávky v nezamestnanosti sa do daňového priznania nedávajú.Nie je to príjem,ktorý by podliehal dani.