Naďa
20.02.05,14:39
Čítala som 595, čítala som § 32, čítala som príspevky k danej téme. SZČO (žiaden iný príjem nemá) mala hrubý príjem do výšky 40 416,-- Sk a výdavky si uplatňuje 60 % (teda žiadna strata), nepodá daňové priznanie. Nebude ju DÚ obháňať za nepodanie daňového priznania? Ako je to potom s preukázaním príjmu pre SP a ZP?
Paula
20.02.05,15:13
Daňové priznanie typ B vypĺňa daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov FO (§ 5 až 8) a nie sú oslobodené od dane. SZČO (§ 6) podáva DP bez ohľadu na príjem.
Viki
20.02.05,15:33
Podáva sa DP aj keď SZČO ukončila živnosť 28.2.2004 a za tie dva mesiace nemala žiadne príjmy? Podá nulové DP?
A čo s platbami do poisťovní?

Môže si potom na takúto osobu druhý z manželov uplatniť nezdaniteľnú časť?

Ďakujem a prajem pekný deň :)
vladan
20.02.05,16:01
Naďa, skús aj tento link, konkrétne od príspevku č. 16 je k tvojej otázke diskusia:
http://www.porada.sk/showthread.php?t=4348&page=2&pp=10

a ešte aj táto diskusia je plodná :D
http://www.porada.sk/showthread.php?t=5859&page=1&pp=10