osina
21.02.05,09:12
Ahoj. Som tu prvý raz. Moja otázka.
Môj klient bol zamestnaný od januára do septembra, od októbra do konca roka je živnostníkom. Podáva daňové priznanie za rok 2004 len z príjmov z podnikania, alebo aj zo závislej činnosti a podnikania? Od zamestnávateľa stačí potvrdenie?
evina
21.02.05,09:31
Podľa mojej mienky,podáva priznanie typu B sám, t.j. uvádza príjmy zo zamestnania, §5-treba priložiť potvrdenie od zamestnávateľa , a uvádza príjmy z podnikanania §6
eha
21.02.05,10:14
Áno, podáva priznanie B. Keď bude odovzdávať DP nech priloží /ako prílohu/ kópiu potvrdenie od zamestnávateľa.
lenkak
21.02.05,13:25
V daňovom priznaní typu B si zapíše aj príjmy zo zamestnania.
osina
21.02.05,14:42
ďakujem všetkým /evina, eha, lenka/ za radu. ;) ;) ;)
misurka
22.02.05,06:58
Príjmy sa v DP SZČO zaokruhluju na cele Sk hore?
A čo keď vypočítam paušál. výdavky? Ti tiež zaokrúhliť na celé Sk hore?

V prípade, že dieťa ešte nenavštevuje škol. zariadenie al. navštevuje ZŠ(povinná školská dochádzka) je potrebné doložiť potvrdenie o poberaní rodin. príddavku, v prípade, že SZČO chce uplatniť daňový bonus? Alebo je toto potrebné dokladovať iba v prípade skončenia povinnej škol. dochádzky?
babenko1
22.02.05,09:40
Príjmy sa v DP SZČO zaokruhluju na cele Sk hore?
A čo keď vypočítam paušál. výdavky? Ti tiež zaokrúhliť na celé Sk hore?

V prípade, že dieťa ešte nenavštevuje škol. zariadenie al. navštevuje ZŠ(povinná školská dochádzka) je potrebné doložiť potvrdenie o poberaní rodin. príddavku, v prípade, že SZČO chce uplatniť daňový bonus? Alebo je toto potrebné dokladovať iba v prípade skončenia povinnej škol. dochádzky?ja zaokrúhľujem aritmeticky...
k tomu potvrdeniu... na strane dva daňového priznania typu B bod 6/ je takými maličkými písmenkami napísané, čo treba doložiť na uplatnenie daň. bonusu :-)
misurka
22.02.05,14:24
Zaokruhľujete to všetci aritmeticky, nemá sa to zaokrúhľovať na celé čísla nahor?
Už som si prečítala, čo treba priložiť k DP ohľadom priznania daň. bonusu. To znamená, že ak chcem uplatniť nárok na daň. bonus na dieťa, ktoré ešte nenavštevuje školu, musím priložiť potvrdenie o vyplácaní prídavku na toto dieťa?
ja zaokrúhľujem aritmeticky...
k tomu potvrdeniu... na strane dva daňového priznania typu B bod 6/ je takými maličkými písmenkami napísané, čo treba doložiť na uplatnenie daň. bonusu :-)
evina
22.02.05,14:34
ja zaokruhľujem tiež aritmeticky čo sa príjmov a výdajov týka
Paula
23.02.05,15:56
SZČO mala príjmy aj z DOVP . Uvádza ich do DP? Ďakujem za radu.
evina
23.02.05,16:23
Áno, platí z nich preddavky na daň z príjmu FO
vladan
24.02.05,08:01
SZČO mala príjmy aj z DOVP. Uvádza ich do DP?
áno Pauli, pre SZČO je príjem z DoVP príjmom podľa § 5, uvádza ich do DP typ B a to konkrétne do riadku 33
Paula
24.02.05,08:08
evina + vladan :) ďakujem obom, identifikácia riadku naviac ma veru potešila Vladi
vladan
24.02.05,08:10
evina + vladan :) ďakujem obom, identifikácia riadku naviac ma veru potešila Vladi
Pauli, ja viem, čo ti robí dobre :D:D