KVAKO
21.02.05,11:29
Ahojte,
Potreboval by som poradiť: nejaký umelec objednal u Švajčiarskej firmy zverejnenie našich údajov v ich zozname Európskych firiem. Vychádza to knižne a na CD-rome. Takže mi prišla faktúra, no faktúra ono to skôr vyzerá ako výzva na úhradu a ja pátram ako sa k nej postaviť z pohľadu DPH. Viem že pri dovoze tovaru z tretích krajín zabezpečí DPH colnica, ako je to so službami? Týka sa ich vôbec DPH? Prosím ak má niekto skúsenosť poraďte. Ďakujem.
KVAKO
alexaneta
21.02.05,11:50
§ 69 ods.3 hovorí:zdaniteľná osoba je povinná platiť daň pri službách podľa §15 ods.8, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu.podľa môjho názoru pri týchto službách dodaných zahraničným podnikateľom z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ktorý nemá v tuzemsku sídlo,prevádzkáreň ani miesto podnikania je povinná zaplatiť daň daňovému úradu zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, pričom nie je rozhodujúce či táto zdaniteľná osoba je alebo nie je registrovaná pre daň.musíte zvážiť či služba ktorá vám bola dodaná spadá medzi tieto služby.ak áno tak samozdaňujete za zahraničného podnikateľa v SR.zároveň by bol nárok na odpočet podľa §49 ods2 pís.b