Fany
21.02.05,22:00
Syn začal podnikať a dostal z Európskeho SF príspevok na podnikanie. Ako ho mám zaúčtovať v JÚ a ako potom čerpanie z tohto fondu? Ovplyvňujúce, alebo neovplyvňujúce daň?