M3G
17.06.04,08:47
Keďže všade je písané, že nikto nebude diskriminovaný rovnou sadzbou dane a novým zákonom o dzp, viete mi povedať v čom nie je diskriminovaný samostatne hospodáriaci roľník?

Podľa starého zákona by mal preddavky z polovičnej sadzby, podľa nového už počíta naplno. Vychádza mi to zhruba o 2/5 preddavkov resp. daní viac ako podľa starého zákona.

Rovnako SHR vystavoval faktúry s nižšou sadzbou dane, čo bola forma nepriamej dotácie a teraz.....
Jozef Mihál
17.06.04,07:06
Výhodám, ktoré mali SHR doteraz, sa hovorí pozitívna diskriminácia. A tá bola novým zákonom tiež odstránená...
Viera
17.06.04,07:07
Nie len SHR je diskriminovaný. Aj keď som vypočítala preddavky pre SZČO na rok 2004, vyšlo to viac podľa nového zákona ako podľa starého. A k tomu škrtnuté cestovné náhrady, základná náhrada na auto...
M3G
17.06.04,14:45
Do pozitivnej diskriminácie patrila aj regulácia produktov poľnohospodárov?
Jozef Mihál
18.06.04,06:39
Samozrejme že nepatrila. Mám pocit, že sa tu začíname dohadovať, či sú poľnohospodári zvýhodňovaní, dotovaní, alebo či im je ukrivďované, regulované atď. Nechajme to radšej tak...