tatiana999
01.10.07,07:50
Podľa § 94 prácu v dňoch pracovného voľna možno nariadiť len výnimočne.
Zaujímalo by ma ak kuchár/čašník má rozvrhnutý prac.dobu nerovnomerne napríklad od 3 dni v týždni a 2 dni v dňoch prac voľna, či mu pripadá príplatok za so/ne.
ďakujem za odpoveď
Jana Motyčková
01.10.07,09:00
Dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni a sviatky (ZP_§94_ods.1). Ak nepretržitý odpočinok pripadá napr. na stredu a štvrtok, tak streda a štvrok sú pre zamestnanaca dni pracovného pokoja. Príplatky za sobotu a nedeľu Zákonník práce nepozná. Ak niečo také máte dohodnuté v kolektívnej alebo pracovnej zmluve, potom v tej zmluve budú aj podmienky, za akých má zamestnanec nárok na takéto príplatky.