jalenka
09.10.07,14:43
Ako postupovať?
Firma s.r.o. kúpila pickupa z autobazáru na Slovensku za 145 000 Sk v hotovosti, r.výroby 3000 Sk. Bude ho používať na rozvoz tovaru. Auto bolo dovezené z Maďarska, malo zaevidovanú našu ŠPZ. Autobazár (mal DIČ) vystavil kúpnu zmluvu, vystavil príjmový pokladničný blok (bola tam uvedená suma bez dph) v septembri. V októbri sme ho dali zaevidovať na ŠPZ v našom okrese. Takže to znamená, že nadobúdacia cena je pre mňa 145000 Sk? Môžem ho zaradiť (musím mať aj zaraďovací protokol, ako sa to robí?) účtovne až v januári 2008, aby sa mi účtovné odpisovanie krylo a daňovým (4 roky) a dovtedy ho držať na 042?
Kurz je kurz, ale prax je o inom.
mysimis
09.10.07,12:46
Nadobúdacia cena HIM /auta/ je 145000,- Sk a z uvedenej sumy budeš robiť na konci roka odpisy.
mysimis
09.10.07,12:48
§ 26
Postup pri odpisovaní hmotného majetku
Na začiatok

(1) V prvom roku odpisovania zaradí daňovník hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb120) do odpisových skupín uvedených v prílohe. Doba odpisovania je:

Odpisová skupina Doba odpisovania

1 4 roky
2 6 rokov
3 12 rokov
4 20 rokov