mia3
09.10.07,18:09
Pracujem ako ucitelka v MS. Chcem sa opytat, ako a kde je stanovena prac.doba ucitelov. Moze starosta urcit, ze ucitelka ma byt v praci 8 hodin denne? Ak ano, na zaklade coho? Nie je prac. uvazok uciteliek 28 hodin tyzdenne, co je cca 5 a pol hodiny na den?
judita1971
09.10.07,18:32
odpoveď dostaneš ak klikneš na tento odkaz na stránku MŠ, píše sa tam o príplatku za smennosť, ale nachádza sa tam aj odpoveď na tvoju otázku.
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/OsobnyUrad/RPaIM/2004_priplatok_zmennost_MS.pdf
kukučka
09.10.07,18:54
Platí to aj pre učiteľov ZŠ? Na čo má učiteľ nárok, ak pracuje stále popoludní?
mia3
09.10.07,18:57
Toto som hladala. Takze ked nemam v zmluve, ze tam mam byt 8 hodin, nemoze ma nutit, ze?
judita1971
09.10.07,19:54
milá mia, na internetovej stránke je pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov . tu je odkaz na stránku, kde sa nachádza:

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=537


a tu je krátky výťah z neho :

2/ Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov pozostáva z času, počas ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť, a z času, počas ktorého vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou. Rozsah vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti je ustanovený nariadením vlády SR č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 238/2004 Z. z.“).Čl. 13 Náplň a rozvrhnutie pracovného času pedagogických zamestnancov

(1) V pracovnom čase je pedagogický zamestnanec povinný plniť základný úväzok vyučovacou činnosťou alebo výchovnou činnosťou určený všeobecne záväzným právnym predpisom7 a vykonávať práce súvisiace s pedagogickou prácou ustanovené v pracovnom poriadku.
(2) Prácou súvisiacou pedagogickou prácou sa rozumie predovšetkým svedomitá osobná príprava na ňu, príprava pomôcok a starostlivosť o ne, príprava materiálu na vyučovanie alebo výchovnú prácu, vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie, oprava písomných a grafických prác žiakov, dozor nad žiakmi, spolupráca s učiteľmi vyučujúcimi v triede, s rodičmi a ostatnou verejnosťou na zabezpečenie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu, starostlivosť o zverené kabinety a ostatné zariadenia školy slúžiace k výchovno-vzdelávaciemu procesu, ktorá v sebe zahŕňa napr. dopĺňanie kabinetných zbierok, knižnice, klubovne, herne a spoločenské miestnosti, dielne, laboratóriá a cvičné objekty, školské záhrady a pokusné polia a ostatné zariadenia školy a školského zariadenia slúžiace na výchovno - vzdelávací proces. Ďalej účasť na poradách zvolávaných vedúcim zamestnancom, prípadne inými orgánmi štátnej správy v školstve, zriaďovateľom, na schôdzach združení rodičov, na kultúrnych a iných akciách školy alebo školského zariadenia. Prácami súvisiacimi s pedagogickou prácou sa rozumie aj plnenie úloh, vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý je zamestnancovi nadriadeným, v súlade s pracovným poriadkom a pracovnou zmluvou.

Nepovedala by som, že keď to nemáš v pracovnej zmluve tak môžeš ísť domov.
Je to vec dohody. Môžeš všetky tieto práce robiť doma ? Jednoznačne nie.Je zvykom, že po výchovnej činnosti sa ide domov. Ale napr. u nás musia byť všetci učitelia najneskôr o pol ôsmej /pätnásť minút pred začiatkom vyučovania/ v práci. či už majú prvú hodinu alebo nie.a všetci sú v práci do druhej poobede,aj keď nemajú vyučovanie.Keď treba tak aj dlhšie.Riadia sa pokynmi riaditeľa školy.

Radím Ti toľko, nechoď hlavou proti múru. Skús ukázať ten pracovný poriadok starostovi s tým, že nemusíš byť v práci tak ako nepedagogickí zamestnanci.čiže 8 hodín denne, lebo tvoj pracovný čas sa skladá z dvoch úsekov..... a nebudem sa opakovať, lebo už vyššie je to napísané, Toľko moja rada. Ozvi sa ako si uspela.
judita1971
09.10.07,20:06
Milá kukučka, ak učiteľ pracuje stále poobede, nemá nárok na príplatok za zmennosť.
mukarinka
17.11.07,07:49
Pracujem ako ucitelka v MS. Chcem sa opytat, ako a kde je stanovena prac.doba ucitelov. Moze starosta urcit, ze ucitelka ma byt v praci 8 hodin denne? Ak ano, na zaklade coho? Nie je prac. uvazok uciteliek 28 hodin tyzdenne, co je cca 5 a pol hodiny na den?
Mám viac otázok: "pochopila som, že keď sa riadiťeľka zľakne starostu, že jej vezme starosta osobné príplatky, tak budeme musieť byť všetky v škôlke 8 hodín".... ale nechápem: "Prečo môže starosta zasahovať do výplat a odmeňovania, mne a ostatným učiteľkám chce zobrať starosta príplatky za zmennosť, pretože vraj je to "smiešne" po 5,5 hod mať zmennosť. A zároveň nám berie osobné príplatky. Odkedy kraj... nemá "moc" starostovia si s nami pohadzujú ako sa im zachce. http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=537 Je to to planý zákon aj v tomto roku 2007? môžem sa ním preukázať starostovi?
007gituska
06.12.07,07:43
dĺžka pracovného času je upravená zákonníkom práce. vo verejnej službe by to malo byť 37,5 hod./týždeň. tento pracovný čas by sa mal dodržiavať. učitelia majú pracovný čas rozdelený na priamy výkon práce = úväzok. ostatný čas je časom súvisiacim s výkonom jeho úväzku. v bežnom živote však mnohí majú zaužívané, že uväzok = povinnosť byť na pracovisku a ten zostávajúci čas si využívajú po svojom, napr. aj doma. závisí len na organizácii ako si vužitie pracovného času upraví. zákonník práce už pozná aj pojem - práca doma. nikto však neodkontroluje, či doma ozaj vykonával práce, ktoré súvisia s jeho vyučovacou činnosťou. koniec - koncov aj keď je v práci nemusí sa venovať tejto činnosti. čiže - všetko závisí od človeka, ľudí
007gituska
11.12.07,12:37
dopĺňam:
príplatok za zmennosť učiteľom
zamestnávateľ pri rozhodovaní o tom, či má zamestnancovi priznať príplatok za zmennosť podľa § 13 zákona č. 553/2003 musí v prvom rade posúdiť, či práca je vykonávaná striedavo vo všetkých zmenách. pri určení zmeny musí postupovať podľa § 90 zákonníka práce. podľa § 2 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 238/2004 týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov pozostáva z času, počas ktorého pedag. zamestnanci vykonávajú vyučovaciu a výchovnú činnosť, a z času, počas ktorého pedag. zamestnanci vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou. teda je potrebné posúdiť, či sú splnené podmienky výkonu práce v dvojzmennom pracovnom režime, t.j. či prevažná časť druhej zmeny spadá do času medzi 14.00 - 22.00 hod. a práca je vykonávaná striedavo v prvej a druhej zmene. pri posudzovaní je potrebné vychádzať z celkového pracovného času, nie len z miery vyučovacej povinnosti
jamNicka
12.12.07,04:45
ahojte,
ja by som tiež mala otázočku - pracujem ako asistent učiteľky pri ťažko postihnutých deťoch - môj úväzok je 20 hod. priamej činnosti s deťmi, no keďže sme malá škola, nemáme jedáleň a tak v čase obeda je treba zastupovať vychovávateľku v družine - tieto hodiny sú ako nadčas alebo nie ? pretože ako nadčas sa nám to nepočíta, v práci máme byť do 15,45.vopred ďakujem za odpoveď
007gituska
13.12.07,12:38
nie sú ako nadčas. ak vychovávateľka zastupuje učiteľku, prepočítava sa jej priama vyučovacia povinnosť. rovnako aj keď učiteľka zastupuje vychovávateľku. presný koeficient prepočtu si nepamätám. aby u učiteľa bola práca nadčas, musí to mať presne uvedené v rozvrhu hodín,napr. 8 hodina /SJ/ v stredu je hodinou nadčas.
lupe
12.02.08,18:34
zdravím,
prosím upresniť : platí spomínaný pracovný poriadok .... z 1.2.2006, pre všetky školy v SR alebo to závisí od zriaďovateľa ??
Vďaka vopred za vysvetlenie
nadka1
06.06.08,07:36
Mám otázku pre mzdárky na škole. Ako prakticky robíte dochádzku pri výplatách učiteľovi, ktorý je v škole 5-6 hod, ale v dochádzke musí mať 8,5 hod? Ďakujem za radu.
BABYstar
07.06.08,16:11
Nemáš pravdu,že to máš mať v zmluve /myslím tým pracovnú dobu/ dobre si naštuduj náplň a rozvrhnutie pracovného času pedagogických pracovníkov a všetko je už na osobnosti učiteľa ako to plní.Poznám aj ja učiteľov,ktorí si myslia ,že odpracovaním 5 hodín jeho pracovná doba končí,ale je to v rozpore so zákonom a myslím si,že učiteľka,ktorej práca je koníčkom a svedomite sa pripravuje na prácu s deťmi nepozerá na pracovný úväzok.Pracujem v MŠ,tak viem o čom hovorím.
judita1971
07.06.08,21:11
Mám otázku pre mzdárky na škole. Ako prakticky robíte dochádzku pri výplatách učiteľovi, ktorý je v škole 5-6 hod, ale v dochádzke musí mať 8,5 hod? Ďakujem za radu.

Prakticky sa zapisujú tak ako sú v práci.(čiže tých 5-6 hodín.
alaya1
08.06.08,04:19
Do 8 hod.pracovneho casu ucitela patrei aj domaca priprava na vyucovanie a samostudium.... tak moze pisat dochadzku 5,6 hodin, aj ked mi mame urcene, kedyx najskor mozme zo skoly odist.Je to asi na vedeni, ako rozhodne...
alaya1
08.06.08,04:20
Ospravedlnujem sa za chyby, pisla som bez okuliarov....to by sa ucitelovi nemalo stat, juuj..))
nadka1
09.06.08,06:13
Prakticky sa zapisujú tak ako sú v práci.(čiže tých 5-6 hodín.
Nešlo mi o to, ako sa zapisujú učitelia do knihy dochádzky, ale ako vypracuje dochádzku mzdárka pri výpočte mzdy. Ďakujem
judita1971
09.06.08,06:22
Mzdárka pri výpočte výplaty netypuje každý deň, či zamestnanec bol v práci alebo nie, typuje len tzv. zmeny - čiže pri dochádzke typuje keď mal dovolenku, tzv. paragrafy, OČR, nemoc.- prácu nadčas. a pod. Ja to robím tak, zoberiem dochádzkový list zamestnanca / u nás má každý zamestnanec samostatný list/, a podľa neho zadávam zmeny.
ZlaticaB
09.06.08,09:56
[quote=nadka1;748239]Nešlo mi o to, ako sa zapisujú učitelia do knihy dochádzky, ale ako vypracuje dochádzku mzdárka pri výpočte mzdy. Ďakujem[/quote

Mzdárka pri výpočte výplaty netypuje každý deň, či zamestnanec bol v práci alebo nie, typuje len tzv. zmeny - čiže pri dochádzke typuje keď mal dovolenku, tzv. paragrafy, OČR, nemoc.- prácu nadčas. a pod. Ja to robím tak, zoberiem dochádzkový list zamestnanca / u nás má každý zamestnanec samostatný list/, a podľa neho zadávam zmeny.

To záleži od mzdového programu, čo zadáva mzdárka. Ja osobne tiež zadávam len prerušenia ale poznám aj programu kde je potrebné zadávať celý mesiac. Ale prac. doba učiteľov sa počíta ako 8 h. resp. 7,5 h hoci v skučonosti je v škole 5-6 h. Týžd. prac. úväzok učiteľa je 23 h.
nadka1
09.06.08,10:49
Ďakujem za reakcie, ja poznám program, kde je potrebné zadávať dochádzku za každý deň a ten odpracovaný čas sa nahadzuje na 8 h, aj keď teda odpracujú menej, t.j. 23 hodín týždenne.
tonkat
07.11.08,19:07
Prosím vás, nieje mi to celkom jasné, ak má učiteľ 1 hodinu nadčas - napr.zastupuje kolegu 1 vyuč. hodinu a tento nadčas si bude čerpať, tak si môže vyčerpať 1 hodinu pracovného času, alebo 1 hodinu úväzku? Lebo ak niektorý deň učí napr. len tú jednu hodinu, tak vlastne má zaplatených 8 hodín, ak si vyčerpá v ten deň náhradné voľno 1 hodinu. Je to domotané, dúfam, že ma pochopíte. Ďakujem za odpoveď.
alaya1
07.11.08,21:18
:):):)
Prosím vás, nieje mi to celkom jasné, ak má učiteľ 1 hodinu nadčas - napr.zastupuje kolegu 1 vyuč. hodinu a tento nadčas si bude čerpať, tak si môže vyčerpať 1 hodinu pracovného času, alebo 1 hodinu úväzku? Lebo ak niektorý deň učí napr. len tú jednu hodinu, tak vlastne má zaplatených 8 hodín, ak si vyčerpá v ten deň náhradné voľno 1 hodinu. Je to domotané, dúfam, že ma pochopíte. Ďakujem za odpoveď.
Snazim sa chapat...ale....:)
tonkat
08.11.08,00:08
Tak ešte raz... Týždenný úväzok učiteľa je 22 hodín. Pracovný čas má za týždeň 40 hodín. Ak má napr. jenu hodinu nadčasu, a chce si ju vybrať, a nie preplatiť, tak táto hodina sa mu odpočíta z jeho úväzku alebo z pracovného času? Napr. v piatok učí len 1 vyučovaciu hodinu. Ak si chce vybrať tú jednu hodinu nahrad. voľna, to znamená že v piatok už nepôjde do práce, alebo v piatok musí ísť na 7 hodín do práce. Je to lepšie? :)
Díky
judita1971
08.11.08,00:09
Prosím vás, nieje mi to celkom jasné, ak má učiteľ 1 hodinu nadčas - napr.zastupuje kolegu 1 vyuč. hodinu a tento nadčas si bude čerpať, tak si môže vyčerpať 1 hodinu pracovného času, alebo 1 hodinu úväzku? Lebo ak niektorý deň učí napr. len tú jednu hodinu, tak vlastne má zaplatených 8 hodín, ak si vyčerpá v ten deň náhradné voľno 1 hodinu. Je to domotané, dúfam, že ma pochopíte. Ďakujem za odpoveď.

za 1 hodinu práce nadčas môže zamestnanec čerpať 1 hodinu náhradného voľna. U učiteľov je to tak že 1 hodina práce nadčas je jedna vyučovacia hodina. Ak niektorý deň učí len 1 hodinu a zoberie si v ten deň 1 hodinu náhradného voľna teoreticky má odpracovaný deň. Prakticky sa to na školách robí takisto. Neviem ako ovládaš problematiku školstva, lebo je to na dlhšie. Ak chceš študovať hlbšie - viď ministerstvo školstva, pracovný poriadok pedagogických zamestnancov.U pedagogických zamestnancov sú tam určité odlišnosti ako u nepedagogických zamestnancov resp. u ostatných zamestnancov v iných rezortoch. Ak budeš potrebovať ešte čosi k tomuto, rada odpoviem, ale musí byť otázka takisto konkrétna tak ako teraz./hoci pre niekoho domotaná, ale ja som pochopila čo si myslela:D/
tonkat
08.11.08,18:06
za 1 hodinu práce nadčas môže zamestnanec čerpať 1 hodinu náhradného voľna. U učiteľov je to tak že 1 hodina práce nadčas je jedna vyučovacia hodina. Ak niektorý deň učí len 1 hodinu a zoberie si v ten deň 1 hodinu náhradného voľna teoreticky má odpracovaný deň. Prakticky sa to na školách robí takisto. Neviem ako ovládaš problematiku školstva, lebo je to na dlhšie. Ak chceš študovať hlbšie - viď ministerstvo školstva, pracovný poriadok pedagogických zamestnancov.U pedagogických zamestnancov sú tam určité odlišnosti ako u nepedagogických zamestnancov resp. u ostatných zamestnancov v iných rezortoch. Ak budeš potrebovať ešte čosi k tomuto, rada odpoviem, ale musí byť otázka takisto konkrétna tak ako teraz./hoci pre niekoho domotaná, ale ja som pochopila čo si myslela:D/
Ďakujem pekne, presne toto som myslela. Čítala som aj spomínané usmernenie k nadčasovej práci na stránke MŠ, ale otázka už bola zadaná, a som rada, že si mi to potvrdila. Vďaka.
jozop2
09.11.08,20:10
Chcem sa opýtať: Môže riaditeľ ZŠ nariadiť pracovnú dobu do 14:00 bez súhlasu zástupcu zamestnancov? V zákonníku prace je uvedené, že s tým musí súhlasiť zástupca zamestnancov. A ak chce tak nariadiť, musí to byť uvedené v pracovnom poriadku školy?
Ďakujem
judita1971
10.11.08,06:56
Chcem sa opýtať: Môže riaditeľ ZŠ nariadiť pracovnú dobu do 14:00 bez súhlasu zástupcu zamestnancov? V zákonníku prace je uvedené, že s tým musí súhlasiť zástupca zamestnancov. A ak chce tak nariadiť, musí to byť uvedené v pracovnom poriadku školy?
Ďakujemtýždenný pracovný čas zamestnanca na školách čiže aj pedagogického je v súčasnosti 37,5 hodín týždenne. Pre pedagogických zamestnancov je pracovný poriadok na stránke MŠ SR, určite taký platí aj u vás na škole :

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/OsobnyUrad/RPaIM/20060407_pracovny_poriadok.pdf


v článku 12, a hlavne 13 nájdeš odpoveď na svoju otázku.
fgom
10.11.08,07:01
Chcem sa spýtať: V pracovnej dobe (v čase keď v rozvrhu mám voľné okno, som učiteľ) ma zástupca pošle robiť dozor nad žiakmi do triedy cez vyučovaciu hodinu (nevyučujem len dozerám na bezpečnosť žiakov), táto hodina sa mi ráta ako práca nadčas (mám nárok na náhradné voľno) alebo je to práca súvisiaca s pedagogickou činnosťou (a nemám za ňu nárok na náhradné voľno)? Ďakujem.
jozop2
10.11.08,14:48
týždenný pracovný čas zamestnanca na školách čiže aj pedagogického je v súčasnosti 37,5 hodín týždenne. Pre pedagogických zamestnancov je pracovný poriadok na stránke MŠ SR, určite taký platí aj u vás na škole :
v článku 12, a hlavne 13 nájdeš odpoveď na svoju otázku.
Takže, pokiaľ to nebude uvedené v pracovnom poriadku školy tak je nariadenie neplatné ak sa nemýlim.
Ešte by som chcel vedieť jednu vec, ak si beriem lekárske ošetrenie na celý deň, koľko mi môžu zarátať hodín, toľko koľko mám v ten deň odučiť alebo 7,5 hod?
ZlaticaB
11.11.08,09:52
Ak si berieš lekárske ošetrenie na celý deň - tak potom ti zaratajú celý deň čiže 7.5 h.
alaya1
11.11.08,10:30
Ak si berieš lekárske ošetrenie na celý deň - tak potom ti zaratajú celý deň čiže 7.5 h.
Tak, ak ucim jednu hodinu, vemem si nahradne volno, nie pecko, pecko sa oplati, ak ucis cely den v kuse, ved pecka su teraz limitovane, naco ich hned vycerpat, ked staci mat 1 hod.?
jozop2
11.11.08,10:50
Ak si berieš lekárske ošetrenie na celý deň - tak potom ti zaratajú celý deň čiže 7.5 h.
S týmto by som celkom nesúhlasil. Veď keď si beriem nahradné voľno, stačí mi nadučiť toľko hodín, koľko v ten deň mám odučiť. Takisto by sa to malo brať aj pri ošetrení. U nás to tak bolo ale nové vedenie...
judita1971
11.11.08,17:40
S týmto by som celkom nesúhlasil. Veď keď si beriem nahradné voľno, stačí mi nadučiť toľko hodín, koľko v ten deň mám odučiť. Takisto by sa to malo brať aj pri ošetrení. U nás to tak bolo ale nové vedenie...


tzv. paragraf sa berie na 7,5 hodín, potom ste ako čerpali dovolenku, keď si mal odučiť jednu hodinu, len 1 hodinu dovolenky? Taktiež fond pracovného času máš 37,5 hodín týždenne pri 5 dňoch, preto sa to prepočítava na 7,5 hodín. Aj plat sa ti takto prepočítava nie na priamu výchovnú činnosť, ktorej máš len 23 hodín týždenne. V školstve sú trocha osobitosti, nemôžeme si vyberať, ktoré je nám lepšie, ale tak ako to stanovujú zákony. A čo bolo pred novým vedením, za to si zodpovedá staré vedenie.
jozop2
11.11.08,19:40
tzv. paragraf sa berie na 7,5 hodín, potom ste ako čerpali dovolenku, keď si mal odučiť jednu hodinu, len 1 hodinu dovolenky? Taktiež fond pracovného času máš 37,5 hodín týždenne pri 5 dňoch, preto sa to prepočítava na 7,5 hodín. Aj plat sa ti takto prepočítava nie na priamu výchovnú činnosť, ktorej máš len 23 hodín týždenne. V školstve sú trocha osobitosti, nemôžeme si vyberať, ktoré je nám lepšie, ale tak ako to stanovujú zákony. A čo bolo pred novým vedením, za to si zodpovedá staré vedenie.

Podľa mňa to nie je také jednoznačne, ja budem napríklad na lekárskom ošetrení v čase vyučovania. Po vyučovaní budem už doma a budem vykonávať prácu súvisiacu s pedagogickou činnosťou (práca na doma). Tak mi nemôžu predsa rátať 7,5h. Môj pracovný čas je rozdelený na dve časti.
Keď si beriem dovolenku, nepracujem vôbec.:rolleyes:
judita1971
12.11.08,10:20
Podľa mňa to nie je také jednoznačne, ja budem napríklad na lekárskom ošetrení v čase vyučovania. Po vyučovaní budem už doma a budem vykonávať prácu súvisiacu s pedagogickou činnosťou (práca na doma). Tak mi nemôžu predsa rátať 7,5h. Môj pracovný čas je rozdelený na dve časti.
Keď si beriem dovolenku, nepracujem vôbec.:rolleyes:

Ale ty si doniesol doklad, na ktorom je napísané " platí celý deň". Takže :D doma pracovať nemusíš, lebo máš na to papier.

A ešte len tak mimochodom v zákonníku práce sa píše : Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Čiže zamestnávateľ je ti to voľno poskytnúť. Ale na nevyhnutne potrebný čas, a ak to nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

S ľudmi pracujem už 19 rokov, a poznám aká je prax - zamestnanec ide k lekárovi a pýta papier na celý deň. Zamestnávateľ to musí akceptovať. či už ten papier bol doslova donesený, aby sa ušetrila dovolenka. Alebo zamestnanec mohol ísť po pracovnom čase./ u učiteľov sa to dá/. Musí akceptovať to, čo lekár na tom papieri potvrdí.

Ty tvrdíš, že to nie je jasne napísané. Prečo ti zarátali 7,5 hodín, keď si l odučil len 1 hodinu? Prečo si pýtal papierik na celý deň? Bol ten celý deň - čiže 7,5 hodín naozaj nevyhnutne potrebný ? Nemohlo sa to vyšetrenie alebo ošetrenie vykonať mimo pracovného času?


:cool::D:D A to je v zákonníku jasne napísané.
jozop2
12.11.08,19:46
Ale ty si doniesol doklad, na ktorom je napísané " platí celý deň". Takže :D doma pracovať nemusíš, lebo máš na to papier.

A ešte len tak mimochodom v zákonníku práce sa píše : Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Čiže zamestnávateľ je ti to voľno poskytnúť. Ale na nevyhnutne potrebný čas, a ak to nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

S ľudmi pracujem už 19 rokov, a poznám aká je prax - zamestnanec ide k lekárovi a pýta papier na celý deň. Zamestnávateľ to musí akceptovať. či už ten papier bol doslova donesený, aby sa ušetrila dovolenka. Alebo zamestnanec mohol ísť po pracovnom čase./ u učiteľov sa to dá/. Musí akceptovať to, čo lekár na tom papieri potvrdí.

Ty tvrdíš, že to nie je jasne napísané. Prečo ti zarátali 7,5 hodín, keď si l odučil len 1 hodinu? Prečo si pýtal papierik na celý deň? Bol ten celý deň - čiže 7,5 hodín naozaj nevyhnutne potrebný ? Nemohlo sa to vyšetrenie alebo ošetrenie vykonať mimo pracovného času?


:cool::D:D A to je v zákonníku jasne napísané.
Trochu sa poopravím, lebo si asi nerozumieme. Zle som napísal, že si beriem ošetrenie na celý deň. Potrebujem ho napríklad len doobeda (idem k lekárovi 80km ďaleko). Vrátim sa až po vyučovaní. Prečo by som mal mať zarátané 7,5 h? A tú prácu, ktorú robím mimo vyučovania nikto za mňa neurobí. Musím sa pripraviť na ďalšie hodiny, opravy a podobne, to nemusím hádam uvádzať. Je jedno kedy ju vykonám, aj večer od 19:00 do 22:00.

Ja keď poviem zamestnávateľovi, že idem doobeda k lekárovi a že na vyučovanie neprídem, hneď mi automaticky píše 7,5h. To sa mi zdá nesprávne.
Prečo pri náhradnom voľne sa nemusí nadrobiť 7,5h??

Najradšej by som bol, keby som bol zdravý a žiadne ošetrenie nepotreboval, ale nedá sa.
judita1971
12.11.08,19:52
Trochu sa poopravím, lebo si asi nerozumieme. Zle som napísal, že si beriem ošetrenie na celý deň. Potrebujem ho napríklad len doobeda (idem k lekárovi 80km ďaleko). Vrátim sa až po vyučovaní. Prečo by som mal mať zarátané 7,5 h? A tú prácu, ktorú robím mimo vyučovania nikto za mňa neurobí. Musím sa pripraviť na ďalšie hodiny, opravy a podobne, to nemusím hádam uvádzať. Je jedno kedy ju vykonám, aj večer od 19:00 do 22:00.

Ja keď poviem zamestnávateľovi, že idem doobeda k lekárovi a že na vyučovanie neprídem, hneď mi automaticky píše 7,5h. To sa mi zdá nesprávne.
Prečo pri náhradnom voľne sa nemusí nadrobiť 7,5h??

Najradšej by som bol, keby som bol zdravý a žiadne ošetrenie nepotreboval, ale nedá sa.

a keď predkladáš papierik nemáš tam napísané platí celý deň ?
lebo vtedy sa započítava 7,5 hodín. Ak pôjdeš k lekárovi a povieš, že nepotrebuješ na celý deň, tak ti to vyznačí. A zamestnávateľ to má akceptovať.
jozop2
13.11.08,09:08
a keď predkladáš papierik nemáš tam napísané platí celý deň ?
lebo vtedy sa započítava 7,5 hodín. Ak pôjdeš k lekárovi a povieš, že nepotrebuješ na celý deň, tak ti to vyznačí. A zamestnávateľ to má akceptovať.
Tak sme sa k niečomu dostali. Lenže je tu tá vec, že keď ja mám doobeda odučiť 4 hodiny (prvú, druhú, piatu, šiestu), medzi tým mám dve voľné, mal by som mať zarátane len 4 hodiny ošetrenia. Veď napríklad, kto má voľnú hodinu a supluje, tak má nadčasovú hodinu a nie je v škole o hodinu dlhšie! Treba pozerať na to aj z tejto stránky.
Lilu1
18.11.08,10:21
Možno idem trocha mimo témy ale neviem aký správny postup zvoliť. mimotemy
V pracovnom poriadku školy máme uvedené nasledovné:


V čase prázdnin alebo v čase, keď je prevádzka školy alebo školského zariadenia

prerušená, je riaditeľ školy povinný prideľovať pedagogickým zamestnancom práce

v súlade s ich pracovnou zmluvou (t.j. prácami súvisiacimi s vyučovaním alebo

výchovnou prácou) vrátane umožnenia tvorivej pedagogickej činnosti a ďalšieho

vzdelávania mimo pracoviska, ak títo nečerpajú dovolenku v zmysle Zákonníka práce

alebo niektorý z druhov pracovného voľna.


Tento výcuc uvádzam z tohto dôvodu:
v jeden krásny októbrový deň bol u nás v meste jarmok no a na tento deň udelila

riaditeľka voľno žiakom školy v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a

vzdelávaní § 150 odsek 5. (toto by bolo v poriadku)

Na tento deň nariadila pedagogickým zamestnancom v zmysle horeuvedeného

ďalšie vzdelávanie mimo pracoviska. Ako mám riešiť tento deň myslím tým aký podklad dať k

evidencii dochádzky pre každého pedagogického zamestnanca? Niečo by tam predsa malo

figurovať.

Ďakujem.


:)
jozop2
18.11.08,19:22
U nás sa to rieši náhradnými prácami, ktoré sa zaznamenávajú. Každý si napíše činnosť akú robil a počet hodín.
retanka
19.11.08,16:15
chcela by som vediet ako sa riesi pracovná doba 7hod.15min na ostatnych MŠ, ked práca s detmi koncí po 5hod.40 min.
jarkra
18.02.09,17:32
zdravím,
prosím upresniť : platí spomínaný pracovný poriadok .... z 1.2.2006, pre všetky školy v SR alebo to závisí od zriaďovateľa ??
Vďaka vopred za vysvetlenie

prosím, neviete niekto, mňa by to tiež zaujímalo
urad.skol
11.03.11,10:13
toto by malo pomôcť;)