Daša
25.02.05,10:08
Ak zamestnávateľ, /vedie JU/ vyplatí zamestnancovi daňový bonus zo svojích prostriedkov, /daňová povinnosť zamestnancovi nevznikla, ale má nárok na bonus/ a vyžiadané peniaze mu daňový úrad vráti na jeho BU, je táto suma príjmom ovplyvňujúcim základ dane, keď daňový bonus vyplatený zamestnancovi, bol výdavkom ovplyvňujúcim základ dane?
lenkak
25.02.05,10:08
Je to príjem ovplyvňujúci základ dane - položka ostatný príjem.