chocolate
25.02.05,11:23
Obraciam sa na vás, skúsených účtovníkov. Občianske združenie vzniklo v marci 2004, je neziskovka, účtuje v jednoduchom účtovníctve. Čo všetko musí v JÚ
viesť, musí podať daň. priznanie? K dispozícií má MRP.
V priebehu roka dostalo účelový príspevok na turistickú atrakciu do 200 tis.Sk, ktorý v plnej výške použilo, nemalo z toho žiaden príjem.
Je potrebné viesť tento príspevok a jeho použitie oddelene? Sú v JÚ nejaké špecifiká pre občianske združenie? Keďže mám málo času na vysporiadanie tejto záležitosti, budem veľmi vďačná, ak mi niekto poradí. Ďakujem
fličo
25.02.05,11:11