enter
27.02.05,08:11
robím susedovi dôchodcovi daňové priznaie A vychádza mu nedoplatok 4,-Sk.
V zákone o dani z príjmu sa uvádza :

§ 46 Minimálna výška dane
Daň alebo daň vrátane jej zvýšenia sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 500 Sk. To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 alebo ak sa daň vyberá podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35, alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44.

Takže tie 4,- Sk by nemal doplácať, lenže v daňovom priznaní na to nevidím nikde kolonku kam by som mohla 0,- Sk dopísať, iba riadky pre výpočet.

Banalita, ale poraďte prosím
juko
27.02.05,10:55
Ja si osobne myslím, že tie 4,-Sk treba odviesť DÚ. Je to vyrovnanie dane a nie celková daňová povinnosť.
enter
27.02.05,12:06
naozaj, máš pravdu, ďakujem

ale poplatky za odvedenie dane budú vyššie ako daň, treba odviesť aj 4 Sk?
Palino
27.02.05,12:24
Skús sa pozrieť na príspevky v tejto Porade. Je to tam rozoberané ale jednoznačný výsledok tam tiež nevidím.

http://www.porada.sk/showthread.php?t=4688&page=1&pp=10
juko
27.02.05,12:52
Je to tak. Niekde som dokonca čítal, že bol nedoplatok 1,-Sk a DÚ ho vymáhal od FO. Ich program je tak stavaný, že pokiaľ to nevyrovnáš, vedú ťa ako neplatiča.