Noel
27.02.05,13:55
Zamestnanci našej s.r.o. vyrábajú výrobky v inej spoločnosti (ktorá vlastní stroje, priestory a má odberateľa) nie sú dočasne pridelený, nejedná sa ani o leasing zamestnancov. Na základe vyrobeného množstav vystavujeme faktúru. Urobil som dobre, ak za mesiac január boli spracované údaje až 15.02.2005 o množstve vyrobených produktov a faktúru som vystavil 15.02.2005 , dátum zdaniteľ.plnenia 13.02.2005 ??? Pravdepodobne pôjde o opakovanú službu (na základe zmluvy). DPH si uplatním teda až vo februári ?
Ďakujem za všetky odpovede !
dom
27.02.05,17:21
Od 1.1.2005 bola zmena, pri opakovaných plneniach,daňová povinnosť vzniká najneskôr posledný deň na ktorý sa vzťahuje.To znamená, daň sa vzťahuje k 1/2005 má byť odvedená za 1/2005 . Vystavenie 15.2.2005 je dobre, ale dátum deň dodania (tovaru, služby) by som dala 31.1.2005.
Noel
02.03.05,14:25
Ďakujem za odpoveď. Teraz mám podľa tohto malý problém (mesačný platca DPH) Totižto až teraz v marci sa dohodli presné podmienky výroby, ktorá bude pravidelne fakturovaná, dá sa povedať , že doteraz to bola skúšobná doba. Môžem vystavené faktúry nechať s DPH aj s jeho uplatnením vo febrári za január 05? a podľa dohodnutých podmienok v zmluve pravidelná fakturácia pôjde od marca, potom DPH v marci aj uplatniť??? Ďakujem.
syamlee
02.03.05,19:56
Ďakujem za odpoveď. Teraz mám podľa tohto malý problém (mesačný platca DPH) Totižto až teraz v marci sa dohodli presné podmienky výroby, ktorá bude pravidelne fakturovaná, dá sa povedať , že doteraz to bola skúšobná doba. Môžem vystavené faktúry nechať s DPH aj s jeho uplatnením vo febrári za január 05? a podľa dohodnutých podmienok v zmluve pravidelná fakturácia pôjde od marca, potom DPH v marci aj uplatniť??? Ďakujem.
Veľmi by som sa nad tým nerozčuľoval.... nakoľko opakované dodanie služby.... čo to vlastne je? Telekomunikacie a ... pod v podobe paušálov.... Nejde predsa stále o tie isté služby.... ak áno.... potom problem...
Noel
08.03.05,08:23
Vďaka syamlee, už sa nerozčuľujem ale pre istotu to ošetrím zmluvne.
ingi
08.03.05,09:33
Veľmi by som sa nad tým nerozčuľoval.... nakoľko opakované dodanie služby.... čo to vlastne je? Telekomunikacie a ... pod v podobe paušálov.... Nejde predsa stále o tie isté služby.... ak áno.... potom problem...Novelizovaný §19 ods.3 zákona o DPH sa týka nielen opakovaných ale aj čiastkových plnení v zmysle zmluvy, čo je pravdepodobne Noelov prípad, takže pri určení dátumu dodania naozaj treba vychádzať zo znenia zmluvy (čiastkové plnenia sa dajú vymedziť aj na iné obdobie ako 1 mesiac).