zuzi
18.06.04,10:00
Je z daňového hľadiska leasing uznaný v plnej výške do nákladov? Viem, že istina aj úrok musí byť každý rok rovnaký, ale dá sa časovo rozlíšiť tak, aby bol nakoniec celý uznaný?:confused:
juko
19.06.04,20:30
učtovanie leasingu bolo už na porade dostatočne rozobrané, treba si pohľadať príslušnú tému
memsahib
19.06.04,21:12
Zahŕňanie nákladov na lízing upravuje nový zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. - § 19 ods. 3 písm. o) a ods. 5 až 7. Od 1.1.2004 už neplatí limit nájomného uznávaný do daňových výdavkov.
Pri kúpe OA zaradeného do firmy platí aj v roku 2004 zákaz odpočtu DPH. Pri kúpe NA je možné si odpočítať DPH. Pojem osobného automobilu je definovaný v § 2 ods. 6 písm. k) zákona o DPH v platnom znení.