enter
28.02.05,16:22
Poraďte mi prosím,

do ktorého riadku daňového priznaia B treba uviesť výšku zaplateného doplnkového dôchodkového poistenia pre SZČO (tento rok naposledy max. 24000 SK), už som prečítala čo na porade bolo ohľadne toho popísané, ale neviem to.

Ďakujem.
Paula
28.02.05,16:08
Pred časom som sa nedopátrala odpovede na túto otázku, tak som to účtovala klientovi do "Platby do fondov".
Predpokladám, že na tlačivách, ktoré sa ešte "dopredávajú" a majú vytlačenú vysvetlivku "V riadku 08 sa vykazuje tvorba sociálneho fondu, chýba slovíčko "aj" a tento riadok nie je určený výlučne pre sociálny fond.
Katarina
28.02.05,16:11
Ja som to zaúčtovala do prevádzkovej réžie.
dom
28.02.05,16:14
Ja to tiež dávam - účtujem do daňových nákladov, platby fondom.
anna.b
28.02.05,17:23
.... a čo tak riadok 42 .. neviem isto .... je to len nápad
enter
28.02.05,17:59
Ďakujem za podnety, prečítala som takmer celý § 17 - odvolávka na riadku 42, ale som sa nakoniec rozhodla, že ja to urobím interným dokladom na konci roka do platieb do fondov, vyzerá to najlogickejšie, keď už na to nie je jednoznačná direktíva.
enter