Timcsi
02.03.05,12:17
Neviem, či správne účtujem úhradu zahranič.vystavených a došlých faktúr. Účtujem v MRP.
Napr. dodávat.faktúry zaevidujem v knihe došlých faktúr s kurozom NBS platným v deň vystavenie /100 EUR, kurz: 1EUR=38,00 ... 3800,00 Sk/ . Potom pri úhrade nevšímam, že aký je kurz, dám uhradiť danú faktúru /3800,00Sk/ i keď v tento deň je už iný kurz, t.j.neúčtujem žiadný kurzový rozdiel.
Je to správne, alebo by som mala prepočítať sumu v Sk kurzom NBS aj v deň úhrady a rozdiel zaúčtovať v peňažnom denníku ako kurzový rozdiel? Ja tak viem, že v JÚ sa KR počas roka neúčtujú.
lenkak
02.03.05,17:39
Ja Ti píšem ako by sa mali robiť v MRP úhrady zahraničných faktúr:
1. Pri úhrade faktúry v zahraničnej mene treba zadať kurz, ktorým sa faktúra uhrádza a príslušnú sumu v zahraničnej mene, kliknúť na tlačítko "Prepočítaj do SK" a potvrdiť "OK".
2. V prípade, že zadaný kurz komerčnej banky nechceš uložiť (pri evidovaní faktúry si zadala kurz NBS), na otázku "V zozname kurzov bol pre daný dátum a menu najdený iný kurz. Nahradiť ho kurzom v tomto zápise?" odpovedaj "NIE".
3. Zaúčtuj úhradu do denníka.

4. Vzniknutý kurzový rozdiel zaúčtuj tak, že sa nastavíš na faktúru, dáš ju uhradiť, potom klikneš na "Vynuluj čiastku v ..." a spristupní sa tlačítko "OK". To potvrdíš a kurzový rozdiel zaúčtuješ do denníka Interným dokladom.

Faktúra musí byť plne uhradená v zahraničnej mene aj v Sk.
ondrejvla
02.03.05,17:46
Ja Ti píšem ako by sa mali robiť v MRP úhrady zahraničných faktúr:
1. Pri úhrade faktúry v zahraničnej mene treba zadať kurz, ktorým sa faktúra uhrádza a príslušnú sumu v zahraničnej mene, kliknúť na tlačítko "Prepočítaj do SK" a potvrdiť "OK".
2. V prípade, že zadaný kurz komerčnej banky nechceš uložiť (pri evidovaní faktúry si zadala kurz NBS), na otázku "V zozname kurzov bol pre daný dátum a menu najdený iný kurz. Nahradiť ho kurzom v tomto zápise?" odpovedaj "NIE".
3. Zaúčtuj úhradu do denníka.

4. Vzniknutý kurzový rozdiel zaúčtuj tak, že sa nastavíš na faktúru, dáš ju uhradiť, potom klikneš na "Vynuluj čiastku v ..." a spristupní sa tlačítko "OK". To potvrdíš a kurzový rozdiel zaúčtuješ do denníka Interným dokladom.

Faktúra musí byť plne uhradená v zahraničnej mene aj v Sk.Lenka, ale v JÚ neúčtuješ kurzový rozdiel pri úhrade, to je predsa nedaňová položka, i keď ja som to účtovala tak, že som dala nedaňový náklad, alebo nedaňový príjem, až konečné výpisy som preúčtovala na kurz NBS. V tomto roku som vzniknutý rozdiel som v MRP zaúčtovala tak, že som sa nastavila na fa, dala rozdiel douhradiť ale som to nepreniesla do peň.denníka.
lenkak
02.03.05,19:36
Tak potom nech sa riadi len bodom 2,3. Ja som napísala celý postup aj pre JU,PU. Stačí si z toho vybrať.
2. V prípade, že zadaný kurz komerčnej banky nechceš uložiť (pri evidovaní faktúry si zadala kurz NBS), na otázku "V zozname kurzov bol pre daný dátum a menu najdený iný kurz. Nahradiť ho kurzom v tomto zápise?" odpovedaj "NIE".
3. Zaúčtuj úhradu do denníka.
4. Pri JU postupuj ako Ondrejvla
5. Alebo nezadaj žiadny kurz.
Timcsi
03.03.05,06:11
Ďakujem za príspevky. Ja som skúsila predtým všetky tie postupy, čo ste aj vy spomenuli. Ale napr. pri tvojom postupe ondrejvla, keď rozdiel nedám preniesť do denníka, tak v "Kontroly - Kniha daň.dokladov*Peňažný denník" hlási chybu. Veď do denníka sa preniesla iná hodnota, ako hodnota faktúry. Preto som sa rozhodla zaúčtovať úhradu tak, že i keď zadám aktuálny kurz v deň úhrady F1-ou, keď sa pýta "prepočítať aktuálnym kurom na Sk ....." dám "nie", a tak do denníka sa dostane taká hodnota aká bola hodnota faktúry pri vystavení. T.j. ako keby som vôbec nepracovala kurzom platným v deň úhrady. Potom ako si spomenula, až na konci roka prepočítam zostatky devíz.účtov, resp.valutov.pokladníc kurzom NBS k 31.12. a KR zaúčtujem v PD ako daň.náklad alebo zdanit.príjem.