Noel
02.03.05,15:33
Prepáčte, ale doteraz som účtoval len služby, tak by som poprosil o nasledovnú radu :
začali sme výrobu obuvi a uskutočnil sa nasledovný nákup :
- nákup kože
- nákup podrážky
- nákup polotovary
z týchto vstupov sa vyrobia topánky, ktoré sa následne predajú.
Moja otázka znie: "Akým spôsobom najlepšie zaúčtovať tieto operácie?"
Veľmi pekne ďakujem za skorú odpoveď!
Denisa
02.03.05,15:49
Je to v jednoduchom alebo podvojnom účt.?
Manual
02.03.05,17:05
Ak je to v JU, tak všetky komponenty by som dal ako nákup materialu. Potom spotrebuješ tam nejaké energie = režia. Náklady na mzdy pracovníkov atď. = mzdy + fondy. Keď vyrobené topánky predáš = výrobky. Asi takto.
Pekný večer želám...
Je to PU prepáč, neskoro som to zbadal, tak si vyjadrenie nevšímaj !!!
učty
02.03.05,17:27
Surovina vstupujúca do výrobku je vždy materiál či v JÚ , alebo PÚ
Noel
03.03.05,05:47
Je to v PU.
Aký spôsob mi odporúčate A alebo B ?
Spôsob B sa mi zdá jednoduchší ale bude aj efektívnejší?
Spôsob B by som asi takto ....
- príjem fa za kožu 501,343/321
- príjem fa za polotovar 501,343/321
- doprava materiálu 501,343/321 (alebo 518???)
- mzdy zamestnancov ???
- spotreba materiálu pri výrobe ???
- predaj hotovej obuvy 311/601,343 ???

Ďakujem za rady skúsených !
Noel
16.03.05,05:47
Prosím, odpovie mi niekto ? a dá užitočnú radu ???
Ďakujem!
petra:-)
16.03.05,06:05
Spôsob B - účtovanie ste uvieli správne, ja by som však použila pri účte 501 analytiku. Pri tomto spôsobe je nutné viesť prísnu skladovú evidenciu.

príjem fa za kožu 501 ,343/321 * 501 01 - materiál
príjem fa za polotovar 501 ,343/321 * 501 02 - polotovary
doprava materiálu 501,343/321 (alebo 518???) * 501 03 - náklady s obst.
mzdy zamestnancov ??? * 521/331 , SN 524/336
spotreba materiálu pri výrobe ??? * evidujete na skladových kartách
- predaj hotovej obuvy 311/601,343 ???

Na konci účtovného obdobia preúčtujete podľa skladovej evidencie a inventúry nespotrebovaný materiál na sklad 112/501 AE,
:)
Noel
18.03.05,05:20
Ďakujem veľmi pekne, pomohli ste mi.