apo
21.11.07,10:24
V 6. mesiaci bol dohodnutý lízing a bola zaplatená zvýšená splátka (akontácia). Do októbra sa čakalo kým technologické zariadenie bude dodané.

16. októbra bol lízing prevzatý a týmto dňom ide prvá splátka a ku 16. dňu každý mesiac opakovane.

Lízing je dohodnutý v Euro.

Doposiaľ bola zvýšená splátka, prvá splátka v jednom dni.

Nemám istotu kurzom ktorého dňa je správne prepočítať nadobúdaciu cenu a následne vypočítať správnu výšku odpisov.

Mám názor, že celý lízing by som mal prepočítať kurzom zo 6. mesiaca nakoľko na účte 474 zaúčtujem predpis jednou sumou za celý splátkový kalendár. Kurzový rozdiel počítam k 31.12. spôsobom ako som uviedol v príspevku č. 4 v téme http://www.porada.sk/t48915-opat-leasing.html

Ďakujem.

apo
Vladimír Ozimý
21.11.07,11:37
prepočital by som to kurzom dodania...takže treba si zadefinovať kedy došlo k dodaniu a tým kurzom by som to evidoval(par. 2 postupov účtovania a par. 24 zákona o účtovníctve)
apo
21.11.07,12:58
prepočital by som to kurzom dodania...takže treba si zadefinovať kedy došlo k dodaniu a tým kurzom by som to evidoval(par. 2 postupov účtovania a par. 24 zákona o účtovníctve)

Ďakujem pekne.

apo