Jozef Mihál
24.11.07,23:33
1. Nemocenské poistenie od 1.1.2008 neplatí zamestnanec:

a) ktorému bol priznaný starobný dôchodok,
b) ktorému bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok,
c) žiadna výnimka od 1.1.2008 neexistuje, nemocenské poistenie platí každý zamestnanec.

2. Invalidné poistenie od 1.1.2008 neplatí zamestnanec:

a) ktorý dosiahol dôchodkový vek alebo ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok alebo ktorý je "plný" invalid,
b) ktorému bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok,
c) žiadna výnimka od 1.1.2008 neexistuje, invalidné poistenie platí každý zamestnanec.

3. Maximálny vymeriavací základ na nemocenské a garančné poistenie od 1.1.2008:

a) zostáva vo výške 28142 Sk,
b) zvyšuje sa na dvojnásobok priemernej mzdy, teda na 37522 Sk,
c) bol zrušený, vymeriavací základ nie je ohraničený žiadnou sumou.

4. Maximálny vymeriavací základ na starobné a invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond od 1.1.2008:

a) zostáva vo výške 56283 Sk,
b) zvyšuje sa na štvornásobok priemernej mzdy, teda na 75044 Sk,
c) bol zrušený, vymeriavací základ nie je ohraničený žiadnou sumou.

5. Odmena pri pracovnom jubileu alebo životnom jubileu:

a) sa od 1.1.2008 započítava do vymeriavacieho základu zamestnanca,
b) sa od 1.1.2008 aj naďalej nezapočítava do vymeriavacieho základu zamestnanca,
c) sa započítava do vymeriavacieho základu zamestnanca ale až od 1.7.2008.

6. Znalci, tlmočníci, auditori, poisťováci a ďalšie osoby "podnikajúce popri osobitných predpisov":

a) ak činnosť vykonávajú popri zamestnaní, budú od 1.1.2008 platiť odvody do SP zo základu bez povinnosti rešpektovať minimálny základ (8100 Sk),
b) ak činnosť vykonávajú popri zamestnaní, nebudú od 1.1.2008 platiť odvody do SP,
c) nebudú od 1.1.2008 vôbec platiť odvody do SP.

7. Matka - zamestnankyňa, ošetruje dieťa dlhšie ako 10 dní - došlo k prerušeniu povinného nemocenského poistenia. Ak matka ochorie po desiatom dni trvania ošetrovania:

a) od prvého dňa svojej práceneschopnosti má nárok na nemocenské,
b) počas prvých 10 dní svojej práceneschopnosti má nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa, od jedenásteho dňa trvania svojej práceneschopnosti má nárok na nemocenské,
c) počas prvých 10 dní svojej práceneschopnosti má nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa, od jedenásteho dňa trvania svojej práceneschopnosti nárok na nemocenské nemá.

8. Dobrovoľne nemocensky poistená osoba bude mať nárok na nemocenské:

a) ak v posledných dvoch rokoch pred vznikom práceneschopnosti bola dobrovoľne nemocensky poistená aspoň 270 dní,
b) ak v posledných dvoch rokoch pred vznikom práceneschopnosti bola nemocensky poistená aspoň 270 dní (započítava sa aj doba predošlého ukončeného poistenia zamestnanca alebo SZČO),
c) dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok len na materské, na nemocenské nikdy.

9. Dobrovoľne nemocensky poistená osoba bude mať nárok na materské:

a) ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola dobrovoľne nemocensky poistená aspoň 270 dní,
b) ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená aspoň 270 dní (započítava sa aj doba predošlého ukončeného poistenia zamestnanca alebo SZČO),
c) dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok len na nemocenské, na materské nikdy.

10. Dobrovoľne nemocensky poistená osoba bude mať nemocenskú dávku vypočítanú z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu 270 Sk:

a) počas prvých 26 týždňov trvania dobrovoľného nemocenského poistenia,
b) počas prvých 270 dní trvania dobrovoľného nemocenského poistenia,
c) ak dobrovoľné nemocenské poistenie vzniklo v deň, kedy vznikol nárok na dávku.

11. Predčasný dôchodok:

a) bude odňatý tomu, kto pracuje v pracovnom pomere alebo je SZČO,
b) bude odňatý tomu, kto pracuje na dohody,
c) nebude odňatý nikomu.

12. O predčasný starobný dôchodok sa bude dať požiadať:

a) najskôr jeden rok pred dosiahnutím dôchodkového veku,
b) najskôr dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku,
c) najskôr tri roky pred dosiahnutím dôchodkového veku.
Jozef Mihál
09.12.07,22:16
Správne odpovede:

1.c)
2.b)
3.a)
4.b)
5.b)
6.a)
7.c)
8.b)
9.b)
10.a)
11.c)
12.b)
veronikasad
12.12.07,20:57
Zatial bez školenia a 10 správnych odpovedí - som spokojná.
Jozef Mihál
12.12.07,21:24
Zdá sa, že musím tajne pridať do testu zopár ťažších otázok.
Iveta Matlovičová
23.12.07,18:51
Ja som ich zvládla na 1-krát všetky. Ale i vďaka článkom, ktoré čítam na porade a na drakovi. Je to super.:)
pešková
01.07.14,13:08
Predčasný dôchodok:

a) bude odňatý tomu, kto pracuje v pracovnom pomere alebo je SZČO,
b) bude odňatý tomu, kto pracuje na dohody,
c) nebude odňatý nikomu.Dobrý deň, prekvapuje ma správna odpoveď . Bola som 100% presvedčená, že predčasný dôchodca nemôže pracovať a zároveň poberať pred.dôchodok.
veronikasad
01.07.14,14:07
Predčasný dôchodok:

a) bude odňatý tomu, kto pracuje v pracovnom pomere alebo je SZČO,
b) bude odňatý tomu, kto pracuje na dohody,
c) nebude odňatý nikomu.Dobrý deň, prekvapuje ma správna odpoveď . Bola som 100% presvedčená, že predčasný dôchodca nemôže pracovať a zároveň poberať pred.dôchodok.

Pozri si dátum testu. Odvtedy bol zákon o soc.poistení niekolkokrát menený
Jozef Mihál
02.07.14,10:09
,-) ...Pre Vaše info, zajtra bude test k legislatívnym zmenám účinným od 1.7.2014, vyhrať môžete ročný prístup na www.mzdy.tv (http://www.mzdy.tv)