rene
03.03.05,19:30
Mám nájomnú zmluvu na prenájom športovej haly, mesačne platím nájomné ako riadny nájomca .
V zmluve mám uvedené, že opravy si v prenajatých priestoroch uskutočňuje a hradí nájomca.
Uznajú mi do výdavkov znižujúcich DZ, keď sme dali v tejto prenajatej hale vymeniť opotrebovanú palubovku za novú ?
Doklady na opravu a výmenu sú vystavené na nájomcu a ten ich aj zaplatil.
evuša
03.03.05,18:40
Áno, sú to uznateľné náklady. Platí, čo je napísané v nájomnej zmluve. Daňový úrad to uznáva.
rene
03.03.05,18:53
Potešenie na mojej strane, vďaka !
ondrejvla
03.03.05,19:00
Samozerjme, že sú to uznateľné náklady! Máš to predsa v zmluve, a tá je podpísaná obomi zmluvnými stranami, že súhlasia so znením zmluvy. Už som to mala vo viacerých firmách a uznali to do nákladov. Veď predsa, keď tam máš akcie, z ktorých je zisk ( veď podnikáš za účelom zisku), musíš aj prevádzkové priestory mať v užívaniaschopnom stave! TAkže, ničoho sa neobávaj.
rene
03.03.05,19:03
No ja len, že išlo o nezanedbateľnú čiastku.
Ale jasné, sú tam aj nezanedbateľné príjmy.
Potrebovala som sa len uistiť a kde inde, ak nie na Porade ?
Ešte raz, vďaka !