darinasv
03.03.05,22:02
Zamestnanec je zároveň SZČO, ale v r. 2004 nemal žiaden príjem ako SZČO.

Podáva daňové priznanie typu A? Alebo daňové priznanie typu B a v príjmoch a výdavkoch zo živnosti uvedie 0?
Zuzka
03.03.05,22:46
Typu B a priloží list, že nemal žiadny príjem so živnosti. Výkazy nepodáva.
ondrejvla
03.03.05,22:50
Súhlasím so Zuzkou, typ B, bez výkazov, v poznámke uvedie, že nemal príjmy zo živnosti. Ale nemal náhodou platiť aj do sociálky?!
Zuzka
03.03.05,22:55
Ak mu to nevychádza zo živnosti tak nie, iba ak by sa chcel dobrovoľne poistiť, a to asi nie.
jks
03.03.05,22:57
Podáva daňové priznanie B. Na našom DÚ ešte chceli aby napísal čestné prehlásenie, že zo živnosti v roku 2004 nemal žiadne príjmy. Čiže v priznaní vyplníš len tabuľku pre príjem zo závislej činnosti a následne potom ostatné,
priložíš od zamestnávateľa potvrdenie o príjme a to čestné prehlásenie.
Tiež je pravda, že v mojom prípade išlo o daňovníkov, ktorí využívali paušálnu daň a mali pozastavenú živnosť. To píšem preto, či v tvojom prípade nebude treba podať aj výkazy, ak náhodou viedol normálne účtovníctvo a má nejaký majetok, závazky.
S pozdravom