šuška
04.03.05,07:08
Prosím Vás, vy ste tu takí zbehlí vo všetkom, poradíte mi?. Ja účtujem prvý rok v omege - PU. V roku 2003 som mala na účte 563/09 800tis. pripoč. straty ( z fa neuhradených a ostatné nedaňové KR). Tento rok mi pri úhrade fa z r. 2003 omega zaúčtuje 2 KR a to stratu z min. roka (napr. 1000,-SK)zn. mínus na 563/09 a aktuálny KR z úhrady napr(500,-SK) na 563/01 - daňový. Ostatné neuhradené fa mi omega prepočíta sama na 563/01 - daňový. Na ktorý riadok daňového priznania mám uviesť tieto položky:

- 800 tis. z roku 2003 ???
- 1000 Sk - odúčtovanie straty z r. 2003 ???

Mám veľký rozdiel na účte 563/09 - v r. 2003 800 tis. a k 31.12.2004 -25 tis.Nechcem preto narobiť kiksy.

Ten istý problém nastáva v kurz. ziskoch. Ďakujem vám, že sa staráte aj o nás neskúsených a začínajúcich.