Jozef Mihál
29.11.07,20:25
28.11.2007 bola v Národnej rade schválená novela zákona o zdravotnom poistení.

Obsah novely je popísaný tu: http://www.porada.sk/t63289-novela-zakona-o-zdravotnom-poisteni-posunuta-do-druheho-citania.html).

V schválenom znení novely došlo k niekoľkým zmenám, v tejto chvíli spomeňme dve:

Doktorandi budú od 1.1.2008 zaradení medzi poistencov štátu. Nebudú si tak, na rozdiel od pôvodného návrhu, musieť platiť poistné na zdravotné poistenie v postavení samoplatiteľa.
Preplatky z ročného zúčtovania zamestnanca budú zaradené medzi príjmy, ktoré sa nezahŕňajú do vymeriavacieho základu zamestnanca. Z preplatkov z ročného zúčtovania sa tak nebude odvádzať "nové" poistné. Uvedené platí už pre ročné zúčtovanie za rok 2007.Znenie novely s komentárom a ďalšie materiály k schválenej novele zákona o zdravotnom poistení prinesieme v najbližších dňoch.
Melnick
29.11.07,20:47
V roku 2007 zatiaľ 66 prednášok a 4500 spokojných poslucháčov

Jozef, myslím,že tieto čísla v Tvojom profile sa podstatne zvýšia. Ďakujeme za vždy najčerstvejšie informácie a kvalitné školenia. :)