Laura1
04.03.05,13:57
Poradíte mi?
Mám mladého živnostníka, ktorý nemá vlastné mot. vozidlo. Auto mu požičia kamarát, on kupuje benzín. Ako si môže dať bloky za benzín do nákladov.

Má si vypísať príkaz na cestu, s kamarátom uzavrieť výpožičnú zmluvu na auto, priložiť blok?

Alebo máte iné riešenie.

Môže si dať do nákladov lístky za MHD napr. raz za mesiac?
Naďa
04.03.05,13:05
Ak urobí s kamarátom zmluvu o pôžičke motorového vozidla a PHM si dá do nákladov, vyrobí si problém. Za auto, ktoré bolo používané na podnikanie, bolo potrebné totiž zaplatiť cestnú daň (kamarát) a náklady na zaplatenú cestnú daň presunúť v nájomnej zmluve na SZČO. Takže tadiaľ cesta nevedie. Ak si chce dať do nákladov cestovné lístky, cesty musia byť opodstatnené, t.j. musia súvisieť s výkonom činnosti. Pozor, nemôže si zahrnúť cestovné lístky, ktoré použil na cestu z domu na pracovisko.
KOKSO
23.02.06,08:56
Podľa mňa. Ak ide o to, že živnostníkovi treba zvýšiť náklady a to o dosť podstanú sumu a má na to bloky z PHM a pomôže mu to, tak nech zaplatí spätne cestnú daň aj penále, a vypracuje najomnú zmluvu (napr. bezodplatne, čiže zadarmo alebo za nejaký ten peniaz). Treba však brať do úvahy jeho kamaráta a jeho príjmy z prenájmu.Tak teda ak sa mu oplatí vložiť PHM bloky, poviem od "buka" v hodnote 40 000 SK a cestná daň neprevyšuje túto sumu (neviem o aké auto ide), tak nech sa páčí. A ak to pre jeho účtovníctvo má samozreme význam.
Marianna01
25.02.06,19:05
A šo tak spraviť dohodu o vykonaní práce s kamarátom, ktorý mu na dohodu bude robiť služobky "bezodplatne", len za PHM + amortizáciu 6,20/km? Kamarát predsa nemusel mať zaplatenú cestnú daň. Možno by nastali problémy so SP a DU /neposielal výkazy/, ale známa mala rovnaký problém - nulový základ, podala spätne všetky výkazy a nedostala žiadne penále. Možno je to trošku krkolomné, ale schodné.
HUPKA64
25.02.06,19:50
Čítala som v knihe PORADCA PODNIKATEĽA:
Je potrebné vystaviť zmluvu o nájme. Nájomca, prenajímateľ, predmet nájmu atď. V nej uviesť sumu.
Nájomca, v našom prípade "mladý živnostník" si podá dodatočne daňové priznanie za daň z motorových vozidiel. Zaplatí dodatočne "cestnú daň". Penále určite nebude vysoké. A možno ani žiadne penále nebude. Môj kamarát to tak urobil.
Do daňových výdavkov si náš "mladý živnostník" môže dať nájom auta, daň z motorových vozidiel, spotrebu PHM podľa priemernej spotreby uvedenej v technickom preukaze. Podklad pre výpočet spotreby PHM je vždy kniha jázd.
Tam uvedie, kde každý deň jazdil a načo. Tlačivo sa dá kúpiť v predajniach.
Spočíta si najazdené kilometre za každý mesiac a interným dokladom zaúčtuje spotrebu PHM ako réžiu. Skutočne zaplatené výdavky /bločky/ na PHM by som účtovala ako výdavky neovplanňujúce základ dane. / VNZD/
Ešte si môže vypísať cestovný príkaz /tlačivo v predjani/ a tam uvedie čas odkedy, dokedy a kde bol /podľa knihy jázd/. Ak bol na služobnej ceste viac ako 5 hodín, tak má nárok aj na stravné v roku 2005 je to 80,- Sk.
Vypisovala by som cestovný príkaz raz za mesiac. Tam sa uvedie, aký dopravný prostriedok použil na tú ktorú konkrétnu služobnú cestu.
Ak autobus, tak môžu byť aj lístky z MHD.
STRELEC
26.02.06,00:14
A šo tak spraviť dohodu o vykonaní práce s kamarátom, ktorý mu na dohodu bude robiť služobky "bezodplatne", len za PHM + amortizáciu 6,20/km? Kamarát predsa nemusel mať zaplatenú cestnú daň. Možno by nastali problémy so SP a DU /neposielal výkazy/, ale známa mala rovnaký problém - nulový základ, podala spätne všetky výkazy a nedostala žiadne penále. Možno je to trošku krkolomné, ale schodné.Nechcem byť zbytočný pesimista, ale možno dopady ešte len prídu. Ja by som v žiadnom prípade neriskoval "dodatočným" zaregistrovaním DVP. Nestojí to podľa mňa zato. Najmä nie, ak budú nejaké dopady a sankcie z titulu zákona o boji s nelegálnou prácou a aj z titulu oneskoreného prihlásenia zamestnanca na DVP do soc. Je to príliš drahé. O hodne drahšie ako cestná daň so sankciou.
Ale hľadal by som iné možnosti....
Johanka
26.02.06,19:49
Súhlasím so Strelcom. Toto sa voľakedy veselo robilo, ale odkedy hlavne DÚ posiela dvojtisícové pozdravy za nepodanie výkazov, tak je to drahá záležitosť. Tým, že niekto nebol sankcionovaný, by som sa neutešovala. Je len otázkou času, kedy správca dane "otvorí" príslušnú zložku.
Marianna01
27.02.06,15:42
A keby sa to riešilo cez inú zmluvu, nie cez DVP? Napr. d.d.p. vystavujú tzv. príkazné zmluvy, na ktoré vyplácajú "provízie" so spolupracovníkmi. Nie je to na zákl. zákonníka práce, ale Obch. zák., tým pádom sa vyhýbajú povinnosti platiť odvody a daň.
Takže nejakú podobnú zmluvu, kde by nevyplývala povinnosť odvádzať daň?