alderonka
05.03.05,08:36
??????Prosím Vás poradte,
kde mám v daňovom priznaní spomenúť podporu v nezamestnanosti. Viem, že sa o ňu ponižuje nezdaniteľná časť, alo ako to urobiť v DP???
luba3
05.03.05,10:07
DP A aj DP B,priložiť k nim len fotokopiu z OUP o dobe poberania podpory,o jej výške,príp. o nepoberaní podpory.Treba pokryť potvrdeniami celý kalend.rok 2004,kto bol dobrovol.nezamestn.priložiť čest.prehlás.že nemal žiaden príjem.Podpora z OUP sa nikde neuvádza do DP A ani DP B.
alderonka
06.03.05,10:04
DP A aj DP B,priložiť k nim len fotokopiu z OUP o dobe poberania podpory,o jej výške,príp. o nepoberaní podpory.Treba pokryť potvrdeniami celý kalend.rok 2004,kto bol dobrovol.nezamestn.priložiť čest.prehlás.že nemal žiaden príjem.Podpora z OUP sa nikde neuvádza do DP A ani DP B.
Ale ak sa nikde neuvádza, ako mám o podporu ponížiť nezdaniteľnú položku???
evuša
06.03.05,10:29
Podpora z OU nie je zdaniteľný príjem, teda sa nepočíta do odpočítateľných položiek daňovníka. Počíta sa do príjmu manžela alebo manželky, ak si chce daňovník uplatniť na manžela - manželku odpočítateľnú položku. Takže podpora z OU na daňovníka sa neuvádza nikde. Ide len o vykrytie doby na celý rok.
alderonka
06.03.05,10:39
Podpora z OU nie je zdaniteľný príjem, teda sa nepočíta do odpočítateľných položiek daňovníka. Počíta sa do príjmu manžela alebo manželky, ak si chce daňovník uplatniť na manžela - manželku odpočítateľnú položku. Takže podpora z OU na daňovníka sa neuvádza nikde. Ide len o vykrytie doby na celý rok.
Evuška, teraz sa mi trošku vyjasnilo. O ponižovaní nezdaniteľnej položky ohľadom podpory z OUP som sa naozaj dozvedela pri študovaní problematiky ohľadom odpočtu na manžela.
ôžem to potom chápať a uzavrieť tak, že ak ide o samotnú SZČO a jej vlastný odpočet, nehrá tam priznaná podpora žiadnu rolu?
evuša
06.03.05,10:58
Áno, ide len o vykrytie doby SZČO.