ErikaOl
05.12.07,10:44
Ahojte,
prosím o radu.
1. Máme jednu nepretržitú prevádzku (3-smenku).
a) Chcem sa spýtať, že keď si čerpajú dovolenku, píšu si niekedy dovolenku aj v sobotu, príp. nedeľu. Je to správne? Podľa mňa áno, lebo ak mali podľa rozpisu mať vtedy smenu a chcú mať voľno, musia si zobrať dovolenku.
b) Aký je pracovný fond za 11/2007,keď majú 37,5 h. týždenný prac. čas. 157,5 hodín, alebo 165 h.?

2. Máme druhú nepretržitú prevádzku. Tam robia 4 ľudia striedavo 12 hodín.
Ich týždenný prac. čas je 40 h.
Chcem sa spýtať, aký je pracovný fond za november 2007.168 hodín alebo 176 hodín?
Jana Motyčková
05.12.07,14:09
1.a) správne
b) fond pracovného času každého pracovníka je presne taký, ako mu vychádza podľa rozpisu zmien. Čiže správne môže byť aj 157,5 aj 180, aj .... . FPČ u zamestnancov pracujúcich po-pi á 7,5 hod bol v novembri 165 hod.

2. V nepretržitej prevádzke stanovený TPČ nesmie byť viac ako 37,5 hod. FPČ obdobne ako v prvom prípade.
milagros208
05.12.07,14:30
Ja by som sa chcela spýtať ako vypočítať čerpanie dovolenky zamestnancovi, ktorý robí v trojsmennej prevádzke, jedna smena má 12 hodín.
Pracovný pomer mu končí 31.12.
a za tento rok mu patrí dovolenka 19 dní. Ako to bude s preplatením sviatkov, keď bežne sú mu zaplatené len odpracované sviatky. Ďakujem.
LudmilaMich
08.04.08,09:32
Poradíte mi niekto prosím? Zamestnanci nepretržitej prevádzky mali podľa harmonogramu zmien pracovať vo sviatok 21.3, 22. a 23. 3. /S a N/ a sviatok 24.3. Z rozhodnutia spoločnosti však nikto nepracoval. Ako mám postupovať pri platení za tieto dni, ktoré mali, ale neodpracovali? /Náhrada za neodpr. sviatok? dovolenka?/ Ako to bude z fondom ich pracovnej doby za marec?
Chobot
08.04.08,11:32
Poradíte mi niekto prosím? Zamestnanci nepretržitej prevádzky mali podľa harmonogramu zmien pracovať vo sviatok 21.3, 22. a 23. 3. /S a N/ a sviatok 24.3. Z rozhodnutia spoločnosti však nikto nepracoval. Ako mám postupovať pri platení za tieto dni, ktoré mali, ale neodpracovali? /Náhrada za neodpr. sviatok? dovolenka?/ Ako to bude z fondom ich pracovnej doby za marec?

Keďže šéfovia rozhodli, že pracovať sa nebude a nepovedali nič bližšieho, tak keby som bol zamestnancom, tak by som trval na tom, aby to bolo platené voľno. Nesúhlasil by som s čerpaním dovolenky, pokiaľ by to zamestnávateľ jendnoznačne vopred nevyhlásil aspoň 2 týždne predtým a nepovedal by jednoznačne, že bude celozávodná dovolenka.

Nech si to firma rieši sama, zamestnanci mali voľno, firma nech to zaplatí.
LudmilaMich
08.04.08,12:49
Ďakujem za odpoveď, ale keďže za firmu to musím "vyriešiť" ja, hľadám riešenie v súlade so zákonom a tiež objektívne správne voči zamestnancom aj zamestnávateľovi. Takže za sviatok by som dala náhradu za neodpracovaný sviatok /firma im "neumožnila" odpracovať plánované zmeny/, ale čo so sobotou a nedeľou, ktoré nemohli odrobiť? Budú im chýbať hodiny v mesačnom časovom fonde.
Chobot
08.04.08,13:04
Ďakujem za odpoveď, ale keďže za firmu to musím "vyriešiť" ja, hľadám riešenie v súlade so zákonom a tiež objektívne správne voči zamestnancom aj zamestnávateľovi. Takže za sviatok by som dala náhradu za neodpracovaný sviatok /firma im "neumožnila" odpracovať plánované zmeny/, ale čo so sobotou a nedeľou, ktoré nemohli odrobiť? Budú im chýbať hodiny v mesačnom časovom fonde.

Povedz šéfom, že musíš postupovať v zmysle ustanovení ZP § 142 - prekážky na strane zamestnávateľa a musíš im vyplatiť náhradu mzdy. Ak budú namietať, nech ti povedia, ako si to teda predstavujú oni. Povedz, že ty iné riešenie nevidíš.
LudmilaMich
08.04.08,13:20
Áno, to by bolo riešenie. Ešte raz ďakujem a pekný deň
luskacik2
03.07.08,21:41
sme traja vratnici s pracounou dobou od 7.30 do 14.15 a od 14.15 do 22.00, v trojsmennej prevadzke vcetne sobot a nedel. mame narok aspon raz do mesiaca na jeden volny vikend? smeny mame rozvrhnute tak.zacinam o 14.15 koncim o 22.00 a hned rano zacinam o 7.30 a koncim o 14.15.takze kazdy tyzden bud koncim v sobotu o 14.15 alebo zacinam o 14.15 a koncim v nedelu alebo zacinam v nedelu o 14.15 a koncim v pondelok. nemam ani raz do roka volny vikend dakujem za odpoved
azuz
04.07.08,09:16
Podľa §93 ZP musí zamestnávateľ poskytnúť nepretržitý odpočinok v týždni v trvaní 2 dní, ktorý vo výnimočných prípadoch nemusí pripadnúť na sobotu a nedeľu. Prípadne poskytnúť nepretržitý odpočinok v trvaní 24 hodín, ktoré by mali pripadnúť na nedeľu a do 8 mesiacov poskytnúť náhradný nepretržitý odpočinok. Pripájam úplné znenie príslušného §.
§ 93
Nepretržitý odpočinok v týždni
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16148-zakonnik-prace-od-01-01-2006-a.html#hore)

(1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok.

(2) Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas zamestnanca staršieho ako 18 rokov podľa odseku 1, poskytnú sa dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku v týždni v iných dňoch týždňa.

(3) Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1 a , zamestnávateľ môže zamestnancovi, ktorý je starší ako 18 rokov, po dohode so zástupcami zamestnancov alebo, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu a s tým, že zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do ôsmich mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni.

od 15.5.2008 je zákonom č. 200/2008 doplnený tento odsek:
§ 93 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1 až 3, zamestnávateľ môže zamestnancovi, staršiemu ako 18 rokov, po dohode so zástupcami zamestnancov alebo, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 35 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý pripadne na nedeľu a na časť dňa predchádzajúceho nedeli alebo na časť dňa nasledujúceho po nedeli.“.