Braňo
07.12.07,10:40
Súbory s anglickými prekladmi niektorých zákonov.
Braňo
21.01.08,19:37
Zákon o dani z tabaku a dan z nehnuteľností.
Braňo
09.04.08,05:38
Obchodný zákonník + novela.
Braňo
09.05.08,10:39
Daň z minerálnych olejov a vína.
Braňo
09.05.08,10:42
446/2002Zákon o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok (http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=16648&FileName=02-z446&Rocnik=2002)
Blankake
09.02.10,07:14
Pripájam zákon o DPH v anglickom znení, kde nájdete aj text, ktorý by sa mal uvádzať na zahraničných fa - odkazy na príslušné články európskych smerníc ("Invoice must contain...")
Braňo
09.05.12,10:53
Zákon o ochrane zdravia v AJ.
Braňo
09.05.12,10:59
Zákonník práce, Zákon o minimálnej mzde, Kolektívnom vyjadnávaní,
Tripartita
Braňo
09.05.12,11:01
Zákon o účtovníctve + postupy účtovania
Braňo
09.05.12,11:05
Zákon o dani z príjmov + Zákonník práce
ivka70
09.05.12,11:28
Nie je ten zakonnik prace trochu stary?
avalik
18.06.12,07:25
tu je aktualny zakonnik prace v AJ zo stranky MPSVaR (vratane novely 512/2011)

http://www.employment.gov.sk/labour-code-full-wording-january-2012.pdf
Braňo
29.09.16,11:31
samozrejme, po jedenástich rokoch sa jedná o neaktuálnu verziu, pripol som verziu, ktorú som mal