JankaV
10.12.07,07:18
Prosím vás a ešte mi povedzte, musí byť ELDP v prípade, že bol zamestnaný poberateľ starobného dôchodku na pracovný pomer na kratší prac. čas. K 31.10.2007 bol s ním ukončený prac pomer a bola k 1.11.2007 uzatvorená dohoda o pracovnej činnosti.
A tiež mi prosím poraďte, že v personalistike ho ukončíte a nahodíte znovu alebo len zmeníte údaje v prvotnom zázname? Robím v Oberone.

Ďakujem
alušik
10.12.07,07:50
Evidenčný list si povinná vyhotoviť aj dôchodcovi, v prípade, že má uzatvorený pracovný pomer. Dôchodcovi sa môže po odpracovanom roku môže navýšiť dôchodok.
S Oberonom snáď pomôže niekto iný - nepoznám ten SW.
tacasina
10.12.07,07:52
ELDP sa vypĺňa pri každom riadnom pracovnom pomere aj keď je zamestnanec poberateľ starobného, alebo predčasného starobného dôchodku či už na plný, alebo kratší úväzok. Jednoducho vždy, keď je nahlásený na SP a odvádza sa zaňho dôchodkové poistenie.
V personalistike ukončím PP a nahodím ho ako nového zamestnanca na DoVP.