ivka22
19.12.07,11:42
chcela by som sa opytat...ak my zostali znamky prenasam ich do buduceho roka ako to zauctovat?
dakujem
Tweety
19.12.07,11:44
chcela by som sa opytat...ak my zostali znamky prenasam ich do buduceho roka ako to zauctovat?
dakujem
A ich nákup si účtovala na 213, tak už neúčtuješ nič.
Zoltán Kovács
19.12.07,11:49
Otázka je aký spôsobom účtuješ obstaranie znákom. (ako uviedla Tweety).

Ak účtovanie je spôsobom:
213/211 nákup - výdavkový pokl.doklad
518/213 spotreba - interný doklad

tak ku koncu roka neúčtuješ už nič viac. Zostatok známok sa ti objaví v súvahe na strane aktív ako ceniny. Avšak treba vykonať inventarizáciu, či skutočný stav zodpovedá účtovnému. Ak sú nezrovnalosti, treba zistiť z čoho vznikli (manko, resp. prebytok). A podľa toho je ďalší postup pri účtovaní. (zosobnenie manka, zaúčtovanie prebytku).

Ak obstaranie účtuje priamo do nákladov 518/211, tak to už máš celé v nákladoch.
Stefan2005
19.12.07,11:54
Ak máš na mysli, že napriek správnemu účtovaniu počas roka si zistila k 31.12. nespotrebované známky (ceniny), zaúčtuješ ich ako 213/668...
Ak si ich nákup dávala hneď priamo do spotreby, ponížíš si túto spotrebu o zostatok známok a protiúčet 213...
Rozalka
28.12.07,10:34
... Zostatok známok sa ti objaví v súvahe na strane aktív ako ceniny. Avšak treba vykonať inventarizáciu, či skutočný stav zodpovedá účtovnému.
Ako budeme vykonávať inventarizáciu známok, ak na nich bude uvedená len tarifa a gramy?ZNÁMKA NAVŽDY!

Slovenská pošta, a. s., vydala v roku 2007 prvú známku s popisnou nominálnou hodnotou T2 50 g a zodpovedá tarife pre list 2. triedy do 50 g v tuzemskom styku. V roku 2007 je táto tarifa 10 Sk.

V budúcom roku Slovenská pošta, a. s., vydá prvú známku 15 rokov Slovenskej republiky s popisnou nominálnou hodnotou T1 50 g.
Písmeno T označuje tuzemský styk, číslo 1 v popisnej nominálnej hodnote označuje rýchlosť doručenia zásielky (listu) čo je v tomto prípade 1. trieda. Posledná číselná hodnota vyjadruje hmotnosť zásielky (listu) napr. 50 g , 100 g, 500 g, atď.

Popisná nominálna hodnota na poštovej známke má viacero výhod. Jednou z nich je aj to, že pri zmene tarify Slovenskej pošty, a.s., t.j. keď sa zmení cena za doručenie zásielky (listu), táto poštová známka sa bude dať použiť pre službu, ktorú určuje popisná nominálna hodnota. „Známky navždy“ nestratia svoju platnosť ani po prechode Slovenskej republiky na euro menu a po skončení platnosti poštových známok s označením Sk.
KEJKA
28.12.07,10:40
Slovenská pošta, a. s., vydala v roku 2007 prvú známku s popisnou nominálnou hodnotou T2 50 g a zodpovedá tarife pre list 2. triedy do 50 g v tuzemskom styku. V roku 2007 je táto tarifa 10 Sk.
========================
podľa mňa je tarifa 10 Sk a uhradené pri nákupe bolo 10 Sk, takže inventarizácia aj podľa gramov aj podľa ceny.
======================================
Rozalka
28.12.07,11:40
Slovenská pošta, a. s., vydala v roku 2007 prvú známku s popisnou nominálnou hodnotou T2 50 g a zodpovedá tarife pre list 2. triedy do 50 g v tuzemskom styku. V roku 2007 je táto tarifa 10 Sk.
========================
podľa mňa je tarifa 10 Sk a uhradené pri nákupe bolo 10 Sk, takže inventarizácia aj podľa gramov aj podľa ceny.
======================================
... viacero výhod. Jednou z nich je aj to, že pri zmene tarify Slovenskej pošty, a.s., t.j. keď sa zmení cena za doručenie zásielky (listu), táto poštová známka sa bude dať použiť pre službu, ktorú určuje popisná nominálna hodnota.

Áno, tento rok sa to bude počítať ľahko, ale o 2 roky bude tarif iný a keď zostanú známky, nevieme, kedy sme ich kúpili a tým pádom nebudeme vedieť stanoviť ich cenu. Jedine obálkovou métódou (rôzne obálky s napísanou cenou obstarania) ...
Apropo, vedeli ste, že aj staršie kolky končia 31.12.2007 (vyhláška 284)

Dňa 28. 6. 2007 bola uverejnená v Zbierke zákonov, v Čiastke 130, vyhláška Ministerstva financií SR č. 284/2007 Z. z.o kolkových známkach. Vyhláška je účinná od 1. 7. 2007.

Na platenie poplatkov ustanovených osobitnými predpismi sa používajú kolkové známky v týchto hodnotách a tejto farbe vrchnej tlače:

1, 2, 5 Sk oceľovomodrej,
10, 20, 50 Sk fialovej,
100, 200 Sk trávovozelenej,
500 Sk oranžovej,
1 000 Sk čiernohnedej,
5 000 Sk karmínovej.
Kolkové známky sa pri platení poplatkov používajú takto:

ak je poplatok splatný bez vyrubenia pri predložení návrhu alebo žiadosti, nalepia sa obidva diely kolkovej známky na podanie,
ak sa platí poplatok pri predložení podania, ktorým sa žiada vydanie dokladu alebo písomné vybavenie, ktoré podliehajú poplatku s výnimkou prípadov uvedených v predchádzajúcom odseku, nalepí sa na podanie len spodný diel kolkovej známky bez oddelenia horného dielu; horný diel sa nalepí na vydávaný doklad,
ak sa platí poplatok na písomnú výzvu na zaplatenie, nalepí sa na výzvu spodný diel kolkovej známky bez oddelenia horného dielu; ak sa vydá po vrátení výzvy doklad, nalepí sa horný diel kolkovej známky na doklad; ak sa doklad nevydáva alebo sa vydáva doklad nezávisle od zaplatenia poplatku, nalepí sa aj horný diel na písomnú výzvu na zaplatenie,
v ostatných prípadoch sa nalepí horný diel kolkovej známky vždy na písomné vybavenie a spodný diel vždy do spisu príslušného orgánu vyberajúceho poplatok; ak sa nevydáva doklad alebo ak sa vydá vybavenie nezávisle od zaplatenia poplatku, nalepia sa obidva diely kolkovej známky do spisu príslušného orgánu vyberajúceho poplatok.
Ak sú na podaní nalepené obidva diely kolkovej známky, vždy sa znehodnocujú odtlačkom úradnej pečiatky príslušného orgánu vyberajúceho poplatok.

Kolkové známky vydané podľa doterajšieho predpisu strácajú platnosť 1. januára 2008 s výnimkou tých kolkových známok vydaných podľa doterajšieho predpisu, ktoré spĺňajú náležitosti uvedené v § 2 vyhlášky. Kolkové známky vydané podľa doterajšieho predpisu, ktoré nespĺňajú náležitosti uvedené v § 2 vyhlášky, možno použiť najneskôr 31. decembra 2007.

Za podanie s platnou kolkovou známkou sa považujú aj podania, na ktorých je odtlačok poštovej pečiatky s dátumom 31. decembra 2007.
KEJKA
28.12.07,12:09
ja som písala o inventarizácii v účtovníctve. Samozrejme, ak na známke ich cena nie je stanovená, lebo platia pre 50g, tak ich treba založiť do obálky, alebo tak ako majú na pošte knihu na ceniny.
Zuzy
07.01.08,09:11
Mám takúto otázku, že v priebehu roka 2007 som strav. lístky nedala do pokladnice, len som ich zaúčtovala , že boli vyplatené z účtu: v decembri dodatočne môžem to zaúčtovať ako príjem /PPD/a výdaj /VPD/ cenín do pokladne, stav k 31.12.2007 je nulový.
KEJKA
07.01.08,09:14
ceniny sa neúčtujú do pokladnice, ale na úäčet 213.
Zuzy
07.01.08,09:17
Ja účtujem v jedn. účtovníctve , alebo to stačí len v knihe cenín.
KEJKA
07.01.08,09:25
Ja účtujem v jedn. účtovníctve , alebo to stačí len v knihe cenín.
tak prečo zadávaš do témy PU, zúčtovacie vzťahy???
Zuzy
07.01.08,09:34
Prepáčte, len som do vyhladávača napísala slovo ceniny, a tieto strany mi vyšli
KEJKA
07.01.08,09:48
tak si si mala dať stravne listky do vyhľadávača a prípadne vyhľadávať len v téme JU