Richard
18.06.04,17:29
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
McMarti
13.12.05,10:53
Kedy učtujete o zmluvnej pokute ked vystavíte penalizačnú faktúru alebo až po jej uhradní? Možem dat do tohto roku vystavenú zmluvnu pokutu a mam to ako výnos ale z danoveho hladiska ak mi nezaplatí klient je to odpočitatelna položka až v prípade úhrady ju pripočítavam. Dobre to chápem?
andrej_rv
13.12.05,20:41
Zmluvné pokuty sa účtujú do výnosov dňom vzniku (napr. vystavením penalizačnej faktúry alebo iného účtovného dokladu).
Do základu dane sa zahŕňajú v zmysle § 17 ods. 21 u veriteľa až po prijatí úhrady. Pokiaľ nedôjde k ich úhrade do konca zdaňovacieho obdobia, pri podaní daňového priznania sú položkou znižujúcou výsledok hodpodárenia, uvádzanou na r. 260 daňového priznania k dani z príjmov PO. Takže aj podľa mňa to chápeš dobre :) .
McMarti
14.12.05,07:03
Dakujem za potvrdenie mojej uvahy
jeso
06.12.06,15:45
Zmluvné pokuty sa účtujú do výnosov dňom vzniku (napr. vystavením penalizačnej faktúry alebo iného účtovného dokladu).
Do základu dane sa zahŕňajú v zmysle § 17 ods. 21 u veriteľa až po prijatí úhrady. Pokiaľ nedôjde k ich úhrade do konca zdaňovacieho obdobia, pri podaní daňového priznania sú položkou znižujúcou výsledok hodpodárenia, uvádzanou na r. 260 daňového priznania k dani z príjmov PO. Takže aj podľa mňa to chápeš dobre :) .týka sa to aj úrokov z pôžičky / PO požičala peniaze FO v 2006/ ,PO dá v roku 2006 úroky do výnosov / 6../ ale pokial nebudú zaplatené tak ich v danovom priznaní odpočíta od základu dane -znížia hospodársky výsledok?
A ak budú zaplatené v 2007 tam ich zas pričítam k hospodárskemu výsledku PO?
jeso
06.12.06,19:50
skúsi niekto zareagovať ?
jeso
07.12.06,17:37
nikto nevie pomôcť ?
príspevky ktoré som našla boli len o úrokoch z omeškania -tie sú výnosom až pozaplatení
ale čo úroky z pôžičky ?