Richard
18.06.04,18:30
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Valika
12.07.06,09:32
Pekný letný deň prajem všetkým poprosím o radu. Vo firme sme používali 6 rokov nákl.auto zamestnanec ním havaroval a neopravilo sa.Odhlásili sme ho z evidencie a nepoužitelné auto odovzdali firme,ktorá nám uhradila zaň "finančný príspevok za odovzdanie starého vozidla".Ako zaúčtovať tento príjem? Ďakujem.
Steffi
25.07.06,12:25
Pekný letný deň prajem všetkým poprosím o radu. Vo firme sme používali 6 rokov nákl.auto zamestnanec ním havaroval a neopravilo sa.Odhlásili sme ho z evidencie a nepoužitelné auto odovzdali firme,ktorá nám uhradila zaň "finančný príspevok za odovzdanie starého vozidla".Ako zaúčtovať tento príjem? Ďakujem.


Môžeš to zaúčtovať na účet 641, kde si vytvoríš analytiku dlhodobý hmotny majetok. Takto to mám zavedené vo firme a audítor nemá voči tomu žiadne pripomienky.

Steffi
mlyn16
09.10.06,13:09
Od správcu konkurzu sme kupili dlhodobý hmotný majetok a drobný majetok, materiál a nedokončenú výrobu ako jeden balík bez rozlíšenia.
V ten istý deň sme predali dohodnutú časť dlhodobého hmotného majetku a drobného majetku jednej firme za dohodnutú cenu. Ešte stále nevieme, či to, čo je v prílohe kúpnej zmluvy (mimo vecí predaných) sa v
skutočnosti aj nachádza v určených priestoroch.
Nákup som účtovala nasledovne MD 042 napr. 5.000
MD 131 napr. 5.000
DAL 321 10.000

Predaj 311/604 a 504/131 vo výške 5.000. Uvažovala som, že som kúpila tovar a v nezmenenom stave hneď predala, hoci u predajcu to bol HIM a DHIM. Mala som účtovať cez 641 resp. 642?
Ešte stále bez inventúry (nemáme čas) ideme predávať nejaký majetok v dohodnutej cene. Môžem účtovať zápisom 311/641 alebo 642 a 541 alebo 542/042? Jedná sa o auto ešte so starou ŠPZ a určite bez STK. Na cesty asi nikdy nepôjde, asi bude slúžiť novému majiteľovi na náhradné diely.
mlyn16
10.10.06,08:37
Neviete mi pomôcť, prosím?
Steffi
16.10.06,18:44
Od správcu konkurzu sme kupili dlhodobý hmotný majetok a drobný majetok, materiál a nedokončenú výrobu ako jeden balík bez rozlíšenia.
V ten istý deň sme predali dohodnutú časť dlhodobého hmotného majetku a drobného majetku jednej firme za dohodnutú cenu. Ešte stále nevieme, či to, čo je v prílohe kúpnej zmluvy (mimo vecí predaných) sa v
skutočnosti aj nachádza v určených priestoroch.
Nákup som účtovala nasledovne MD 042 napr. 5.000
MD 131 napr. 5.000
DAL 321 10.000

Predaj 311/604 a 504/131 vo výške 5.000. Uvažovala som, že som kúpila tovar a v nezmenenom stave hneď predala, hoci u predajcu to bol HIM a DHIM. Mala som účtovať cez 641 resp. 642?
Ešte stále bez inventúry (nemáme čas) ideme predávať nejaký majetok v dohodnutej cene. Môžem účtovať zápisom 311/641 alebo 642 a 541 alebo 542/042? Jedná sa o auto ešte so starou ŠPZ a určite bez STK. Na cesty asi nikdy nepôjde, asi bude slúžiť novému majiteľovi na náhradné diely.

Mala si účtovať na 641 alebo 642. Predaj auta si mala zaúčtovať 311/641.

Steffi
Dav
16.10.06,18:53
Pokiaľ kúpené predmety neboli zaradené do majetku ako investičný majetok, ale boli kupované priamo za účelom ďalšieho predaja, ide o tovar. Ešte je však dôležité aj to, či má firma v predmete činnosti aj predaj tovaru. Potom tam ale má byť účtovanie o tovare, nie 042.