tonkop
08.01.08,20:59
Chcel by som sa poradiť o nasledovnom: živnostník plátca DPH, keď pozastaví podnikaťelskú činnosť na 1/2 roka kôli zdravotným problémov, ako zaúčtuje (hlavne DPH) došlé faktúry keď v tejto dobe dostáva (napr. telefón na ktorý má viazanú zmluvu na určitú dobu).
VieraM
08.01.08,20:19
Svoje účtovníctvo pozastaví rovnakým dňom ako mal pozastavenú živnosť. V prípade že sa neodhlási ako platiteľ DPH, naďalej podáva daňové priznania DPH "nulové", nemôže si uplatňovať DPH z prijatých zdaniteľných plnení, keďže tieto nepoužil pre svoje podnikateľské akvitivity.
Ak neobnoví svoju živnosť do termínu podania daňového priznania, zhotoví uzávierku tak ako sa robí pri skončení živnosti.
Až obnoví činnosť znova pokračuje v účtovníctve.