Richard
14.01.08,11:55
Informácia o zmenách v mzdovom účtovníctve k 1.1.2008

autor: Jozef Mihál pre www.drak.porada.sk
...výber zo zmien platných v oblasti miezd, dane z príjmov a odvodov k 1.1.2008 - na čo by ste nemali zabudnúť v už januári 2008...

---DRAK.porada.sk-ZLAVA do 31.01.2008-------
Obnovte si pristup, alebo zakupte novy do konca januara 2008 za zvyhodnenu cenu 999,- Sk + dph na http://www.porada.sk/objednavka
-----------------------------------------------------

Daň z príjmov

Nezdaniteľná časť na daňovníka: Zvyšuje sa na 8208 Sk mesačne, čo znamená sumu 98496 Sk za celý rok 2008.

Daňový bonus: Až do júna 2008 zostáva vo výške 555 Sk mesačne na jedno dieťa. K zmene by malo dôjsť od júla 2008.

Tlačivá daňových priznaní za rok 2007 sú nové.

Ak ste predplatiteľom DRAK-a, nové tlačivá nájdete - aj s popisom rozdielov oproti tlačivám za rok 2006 - tu:

Tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2007 (http://www.porada.sk/t67968-tlaciva-danovych-priznani-k-dani-z-prijmov-za-rok-2007-a.html)

Samotné tlačivá nájdete aj na www.drsr.sk (http://www.drsr.sk/)

Tlačivá používané v procese ročného zúčtovania dane zamestnanca, a to "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania", "Vyhlásenie", "Potvrdenie o príjme" a "Ročné zúčtovanie dane" platné po roku 2007 a za rok 2007 sú takisto nové.

Ak ste predplatiteľom DRAK-a, všetky nové tlačivá nájdete – aj s komentárom a návodmi na ich vyplnenie - tu:

http://www.porada.sk/t68852-tlaciva-na-rocne-zuctovanie-dane-zo-zavislej-cinnosti-za-rok-2007-aktualizovane.html

Samotné tlačivá nájdete aj na www.drsr.sk (http://www.drsr.sk/)

Aké povinnosti (s ohľadom na zákon o dani z príjmov) čakajú na mzdovú účtovníčku pri uzatvorení roka 2007, nájdu predplatitelia DRAK-a tu:

http://www.porada.sk/t68252-povinnosti-mzdovej-uctovnicky-pri-uzatvoreni-r-2007-z-pohladu-zakona-o-dani-z-prijmov.html

Komplexný článok o nezdaniteľných častiach základu dane nájdu predplatitelia DRAK-a tu:

http://www.porada.sk/t68132-nezdanitelne-casti-zakladu-dane-v-dpfo-rzd-za-rok-2007-a.html

Komplexný článok o daňovom bonuse za rok 2007 a pre rok 2008 nájdu predplatitelia DRAK-a tu:

http://www.porada.sk/t68274-danovy-bonus-za-rok-2007-a-pre-rok-2008-v-kocke.html

http://www.porada.sk/reklama/images/drak31012008_300x300_1.gif

Zdravotné poistenie

Minimálny vymeriavací základ: Zvyšuje sa na 8100 Sk (základná suma).

Maximálny vymeriavací základ: Zvyšuje sa na 56283 Sk.

Minimálne preddavky SZČO: Zvyšujú sa na 1134 Sk (pri sadzbe 14%) a na 567 Sk (pri sadzbe 7%).

Maximálne preddavky SZČO: Zvyšujú sa na 7880 Sk (pri sadzbe 14%) a na 3940 Sk (pri sadzbe 7%).

Preddavky samoplatiteľa: Zvyšujú sa na 751 Sk.

Nezabudnite:
Ak ste zmenili k 1. januáru 2008 zdravotnú poisťovňu, do 8 dní, teda do 8. januára 2008, treba vrátiť preukaz poistenca (a prípadne aj európsky preukaz poistenca) doterajšej zdravotnej poisťovni. Nezabudnite oznámiť zmenu poisťovne zamestnávateľovi a svojim lekárom. Ak ste SZČO, v novej zdravotnej poisťovni treba odovzdať výkaz preddavkov (preddavky na obdobie január - jún 2008).
Doktorandi sa musia do 8 dní, teda do 8. januára 2008 prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni ako poistenci štátu.Predplatitelia DRAK-a získajú ďalšie a podrobnejšie informácie o zmenách v zdravotnom (http://www.porada.sk/t16146-zakon-o-zdravotnom-poisteni-od-01-01-2006-a.html) poistení a zmenách v ročnom zúčtovaní poistného na zdravotné poistenie za rok 2007 tu:

Novela zákona o zdravotnom poistení schválená (http://www.porada.sk/t66273-novela-zakona-o-zdravotnom-poisteni-schvalena.html)
Novela zákona o zdravotnom poistení posunutá do druhého čítania (http://www.porada.sk/t63289-novela-zakona-o-zdravotnom-poisteni-posunuta-do-druheho-citania.html)


Sociálne poistenie

Maximálny vymeriavací základ na starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond: Zvyšuje sa na 75044 Sk

Maximálne vymeriavacie základy na nemocenské poistenie a garančné poistenie sa nemenia, zostávajú vo výške 28142 Sk.

Minimálne vymeriavacie základy sa nemenia.

Povinne nemocensky poistení sú od januára 2008 znova aj poberatelia starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov a plných invalidných dôchodkov, ktorí sú zamestnancami alebo povinne poistenými SZČO. Zamestnávateľ nemusí týchto zamestnancov prihlasovať v Sociálnej poisťovni na registračných listoch, od januára 2008 sa však aj za týchto zamestnancov odvádza nemocenské poistenie. Svoje odvody do Sociálnej poisťovne musia navýšiť o nemocenské poistenie aj povinne poistené SZČO - poberatelia uvedených dôchodkov.

Poistné na invalidné poistenie musia od januára 2008 platiť aj zamestnanci a povinne poistené SZČO - a to poberatelia invalidných dôchodkov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70% a osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek ale nepoberajú starobný dôchodok ani predčasný starobný dôchodok.

Osoby, považované za SZČO podľa § 5 písm. c) zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - teda osoby, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu - znalci, tlmočníci, súkromní lekári, daňoví poradcovia, audítori, poisťovací agenti atď., ktorí podnikajú popri zamestnaní, platia od januára 2008 poistné do Sociálnej poisťovne z vymeriavacieho základu vypočítaného ako polovica pomernej časti základu dane, bez povinnosti zvýšiť si tento vymeriavací základ najmenej na sumu 8100 Sk.

Počas prvého polroka 2008 sa umožní dodatočný vstup i výstup z II. piliera

V čase medzi 1.1.2008 až 30.6.2008 budú môcť všetci, ktorí v rokoch 2005 a 2006 do II. piliera nevstúpili, dodatočne do II. piliera vstúpiť.

Súčasne všetci, ktorí si sporia na dôchodok na osobných dôchodkových účtoch v II. pilieri, budú môcť z II. piliera vystúpiť. Ak niekto vystúpi z II. piliera, jeho úspory sa prevedú do Sociálnej poisťovne. Takýto občan po splnení príslušných podmienok dostane starobný dôchodok len zo Sociálnej poisťovne avšak v plnej výške - nekrátenej za obdobie, kedy bol (dočasne) v II. pilieri.

Vstup do II. piliera bude pre mladých dobrovoľný

Mladí ľudia, ktorí po 1.1.2008 prvýkrát začnú pracovať a platiť odvody, si budú môcť vybrať, či vstúpia do II. piliera alebo či budú len v I. pilieri.

Predplatitelia DRAK-a získajú ďalšie a podrobnejšie informácie o zmenách v sociálnom poistení a o zmenách v starobnom dôchodkovom sporení tu:

Novela zákona o sociálnom poistení schválená (http://www.porada.sk/t64175-novela-zakona-o-socialnom-poisteni-schvalena.html)

http://www.porada.sk/t64272-novela-zakona-o-socialnom-poisteni-s-komentarom.html

http://www.porada.sk/t65815-dobrovolne-nemocenske-poistenie-po-1-1-2008-a.html

http://www.porada.sk/t65235-tabulka-odvodov-od-1-1-2008-a.html