Batovka
16.01.08,22:32
Čítala som, že sa preddavky v cudzej mene nebudú k 31.12. prepočítavať na kurz k tomuto dňu.
Úplne som zneistela, lebo neviem, či sa to už týka aj roku 2007 a za svet neviem nájsť, či to bolo v ZDP alebo ZÚ alebo v opatreniach PÚ/JÚ. (Ach tá skleróza).
Prosím, poraďte. Ďakujem.
kalkulka
17.01.08,07:08
Je to v § 24 zákona o účtovníctve, ale ešte si musím preveriť, či to platí už k 31.12.2007 alebo až v roku 2008.
Daduľa
17.01.08,07:27
Preddavky v cudzej mene sa nebudú prepočítavať od 01.01.2008, za rok 2007 ešte platí starý zákon, čiže prepočítavať.
ingi
17.01.08,07:49
Preddavky v cudzej mene sa nebudú prepočítavať od 01.01.2008, za rok 2007 ešte platí starý zákon, čiže prepočítavať.

Súhlasím, jedná sa o novelu ZoÚ uverejnenú v ZZ pod číslom 198/2007 Z.z., konkrétne o nový odsek 6 § 24:"34. § 24 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Odsek 2 sa nepoužije pri prijatých preddavkoch
a pri poskytnutých preddavkoch ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka.“. "


Táto zmena vstupuje do platnosti od 01.01.2008.


Táto novela ZoÚ však obsahuje viacero zmien, z ktorých niektoré sú platné už od 26.04.2007, niektoré od 01.01.2008 a niektoré vstúpia do platnosti až 01.01.2009.
Batovka
17.01.08,20:26
Ďakujem všetkým, jednoducho som to nevidela. :)