lpslt
24.01.08,10:47
Som začínajúci účtovník. Prebral som minulý mesiac účtovníctvo a prišiel som na problém, ktorý nastal v decembri 2006.
Účtovníčka zaúčtovala nákup DHIM nasledovne:
Nákup: 042/211
Zaradenie do majetku:029/042
Jednorázový odpis: 551/029 -zlezaradil čo je podľa mňa zle a má byť 551/089
Majetok navyše nie je ani v evidencii dlhodobého majetku.
Ako to mám opraviť a čo sa stane z rokom 2006 z pohľadu daňového priznania?

Martin
Zoltán Kovács
24.01.08,10:48
Som začínajúci účtovník. Prebral som minulý mesiac účtovníctvo a prišiel som na problém, ktorý nastal v decembri 2006.
Účtovníčka zaúčtovala nákup DHIM nasledovne:
Nákup: 042/211
Zaradenie do majetku:029/042
Jednorázový odpis: 551/029 -zlezaradil čo je podľa mňa zle a má byť 551/089
Majetok navyše nie je ani v evidencii dlhodobého majetku.
Ako to mám opraviť a čo sa stane z rokom 2006 z pohľadu daňového priznania?

Martin

Účtovanie ti neovplyvní výsledok. Nechal by som to tak. Konec koncov výsledok je rovnaký, ako keby bolo dané priamo do spotreby.
Erika 1982
24.01.08,10:51
ak to bol drobný hmotný majetk, tak v podstate to nie je také zlé, len nákup sa mal dať ako materiál 112 a odpis - čiže spotreba na 501 a nie cez 02X a následne 551.
Z pohľadu DzP to nemá vplyv na základ dane, len pri daň. kontrole môžu vytknúť postupy účtovania...
Si myslím ja
Stefan2005
24.01.08,10:59
Treba si pozrieť firemné smernice o DHM...
Pokiaľ sa účtovná jednotka rozhodla zaradiť drobný hmotný majetok, ktorého doba používania je dlhšia ako 1 rok zaradiť do účtovnej triedy 02 - môže tak urobiť. Ale vtedy sa už tento majetok odpisuje (teda nevstupuje do nákladov počas 1 účtovného obdobia).

Účtovanie malo byť, ako si naznačil, ovšem nie v 100% výške...
lidus
26.08.08,15:36
Dobrý deň,
drobný majetok dávame rovno do spotreby - pritom ho evidujeme.
Chcela by som sa Vás opýtať, či zostatok ku koncu roka na účte, ktorý si vytvorím na tento účel - musí sedieť s nakupovaným drobným majetkom za príslušný rok.
Snažím sa, ale napr. koncom dec. sme si súpili prvú časť PC, v januári druhú časť. Do evidencie som ju zapísala v januári, ale na účte dec+jan.
Mám sa tomu venovať? Môžem ten majetok napísať napr. PC časť 1, PC časť 2.


Ďakujem
Dav
26.08.08,15:42
Dobrý deň,
drobný majetok dávame rovno do spotreby - pritom ho evidujeme.
Chcela by som sa Vás opýtať, či zostatok ku koncu roka na účte, ktorý si vytvorím na tento účel - musí sedieť s nakupovaným drobným majetkom za príslušný rok.
Snažím sa, ale napr. koncom dec. sme si súpili prvú časť PC, v januári druhú časť. Do evidencie som ju zapísala v januári, ale na účte dec+jan.
Mám sa tomu venovať? Môžem ten majetok napísať napr. PC časť 1, PC časť 2.


Ďakujem
Aj keď sa PC kupuje po častiach, treba dať pozor na to, aby počítač ako funkčný celok mal nadobúdaciu hodnotu nižšiu ako 30 tis. Sk.
Pokiaľ nesedí evidencia s účtovníctvom, doporučujem pri inventúre dať aspoň do poznámok, prečo vznikol rozdiel, aj keď sa nebude uvádzať ako manko alebo prebytok.