Marka 2
24.01.08,12:02
Dobrý deň poraďáci! Na účte 063 máme akcie, ktoré sme sa rozhodli predať. Faktúru budem vystavovať bez DPH?
Patrí to medzi oslobodené § 39 zákona DPH?
A čo bude ohľadom dane z príjmov? Bude sa upravovať daňový základ?