Anulka
24.01.08,20:53
Na poslednú chvíľu - ako vždy - som dorobila priznanie DPH za 4.Q.2007 - nové tlačivo. Software mi na r.19 odpočítanie dane uviedol nižšiu sumu o prijatý dobropis ako na riadku 21. Prosím, prosím pozrite a potvrďte, či je to správne. Vlastná daňová povinnosť je určite správne. Len neviem, či to tak má byť uvedené v priznaní.
Paula
24.01.08,20:56
Na poslednú chvíľu - ako vždy - som dorobila priznanie DPH za 4.Q.2007 - nové tlačivo. Software mi na r.19 odpočítanie dane uviedol nižšiu sumu o prijatý dobropis ako na riadku 21. Prosím, prosím pozrite a potvrďte, či je to správne. Vlastná daňová povinnosť je určite správne. Len neviem, či to tak má byť uvedené v priznaní.Áno, na r. 21 sa nezahŕňaju dobropisy a ťarchopisy.
Anulka
24.01.08,21:07
Ďakujem!!!!