ROBOTA
28.01.08,21:25
Mám prípad kombinácie príležitostného poľnohospodára a súčasne SZČO:
- poskytnutá podpora ( Pôdohospod. agentúra) vo výške 76000,- Sk, myslím že nezdaňovaný príjem
- príjem z predaja poľnohosp. produktov 98000,- Sk
- skutočné výdavky spojené s poľnohosp. činnosťou 153900,-

- živnosť - príjem 224600,- Sk
- výdavky - fondy SP+ZP 25300,- Sk
- paušálne výdavky 40% 89840,- Sk
Dá sa to týmto spôsobom riešiť - sčítať stratu z poľnohosp. a paušál na živnosť ? Je tá dotácia naozaj oslobodená od dane ??

Prosím poraďte.:confused:
ercsike
28.01.08,21:51
Dotácie z PPA sú svojou povahou prevádzkové dotácie, ktoré slúžia na čiastočnú úhradu (kompenzáciu) nákladov poľnohospodárskej prvovýroby. V náväznosti na znenie § 17 ods. 3 písm. h) ZoDP nie je dotácia (prípadne je časť) zdaniteľným príjmom len v tom prípade, ak by v príslušnom zdaňovacom období bola vyššia než náklady, na úhradu ktorých bola poskytnutá.
" Nenávratný finančný príspevok určený na úhradu bežných prevádzkových výdavkov sa zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do daňových výdavkov zahrnie výdavok (náklad) hradený z tohto príspevku".
regina.golierova
28.01.08,22:25
:mad:príjem z poľ.výroby 174.000,- sk aj dotácia za predpokladu, že sa minula podľa projektu na výdavky v danom roku , potom výdavky z poľ.výroby 153.900,- , príjmy zo živnosti 224.600,- a výdavky 40% t.j. 89.840,- plus soc. a zdrav , spolu výdavky zo živnosti sú 115.140,- čiastkový základ dane :/174.000+224.600/ mínus /153.900+115.140,-/ je 129.560,- Sk mínus odpočítateľné položky 1/ na daňovníka 95,616 a po 2/na manželku,3/na sporenie , ak len na seba tak ti vyjde 33,944,- ako základ dane a daň 6449,- SK
ROBOTA
29.01.08,19:32
Ďakujem Vám za pomoc.