dalilada
29.01.08,12:13
Zabudla som zaúčtovať splatnú daň z príjmov za rok 2006 na účtoch 591/341. To znamená, že mám chybne vystavenú súvahu za rok 2006, čo by som rada dať do poriadku, len problém je v tom, že účtovné knihy sú už uzavreté. Kedže ide o nevýznamnú položku, bude stačiť, keď to zaúčtujem v roku 2007 na 591/341 a upraví sa mi tým súvaha za rok 2007 na správne hodnoty? Alebo je nejaké iné lepšie riešenie? Ďakujem.
Tweety
29.01.08,11:16
Zabudla som zaúčtovať splatnú daň z príjmov za rok 2006 na účtoch 591/341. To znamená, že mám chybne vystavenú súvahu za rok 2006, čo by som rada dať do poriadku, len problém je v tom, že účtovné knihy sú už uzavreté. Kedže ide o nevýznamnú položku, bude stačiť, keď to zaúčtujem v roku 2007 na 591/341 a upraví sa mi tým súvaha za rok 2007 na správne hodnoty? Alebo je nejaké iné lepšie riešenie? Ďakujem.
Nie je zlá iba súvaha, ale aj Výkaz ziskov a strát.
dalilada
29.01.08,11:57
Jasné, to som zabudla uviesť. ale ako to dať do poriadku?
dalilada
29.01.08,14:44
Posúvam dopredu. Vie niekto odpovedať?
dalilada
12.02.08,16:19
Zabudla som zaúčtovať splatnú daň z príjmov za rok 2006 na účtoch 591/341. To znamená, že mám chybne vystavenú súvahu za rok 2006, čo by som rada dať do poriadku, len problém je v tom, že účtovné knihy sú už uzavreté. Kedže ide o nevýznamnú položku, bude stačiť, keď to zaúčtujem v roku 2007 na 591/341 a upraví sa mi tým súvaha za rok 2007 na správne hodnoty? Alebo je nejaké iné lepšie riešenie? Ďakujem.

Posúvam dopredu
KEJKA
12.02.08,20:57
daj to na 428....alebo 429.
dalilada
14.02.08,15:20
daj to na 428....alebo 429.

Aj keď ide o nevýznamnú položku?
KEJKA
14.02.08,17:59
daň nie je náklad, ktorý ovplyvňuje r. 100 v DPPO, a ani ZD, preto som to tak navrhla.
dalilada
15.02.08,10:07
daj to na 428....alebo 429.
Sadlo mi to nakoniec na 431, pretože som to chcela upraviť ešte pred rozdelením zisku, aby mi to neovplyvnilo výšku RF. Myslíte, že to tak môže byť?
zuzana.š.
15.02.08,10:27
Ja by som podala dodatočné výkazy - súvahu a výkaz ziskov a strát. Na účete 431 máš len hospodársky výsledok či už zisk alebo strahu. Keď už máš knihy uzavreté, oprav len tie výkazy, zašli ich na DU, a chybu si oprav kedy ťa program pustí.