Enie
29.01.08,20:29
Ahojte
chcela by som sa opýtať vec, ktorá mi vŕta v hlave.
Mám zamestnanca - konateľa, ktorý má ale dvojité občianstvo. Teda je občanom SR ale aj ČR. Na Slovensku má príjmy zo závislej činnosti, zároveň ako umelec poberá honorár (ale to len tak na okraj). V Českej republike nie je ako zamestnanec, iba konateľ spoločnosti, v ktorej nepoberá žiadne odmeny ale má príjem z činnosti ako umelec -honorár, ktorý nemá zdanený. Preto sa chcem opýtať, kde podáva daňové priznanie a z akých príjmov.
Dúfam, že som to nenapísala veľmi komplikovane :)

Ďakujem za odpovede
Jana
Johanka
29.01.08,19:32
Kde je daňový rezident - kde má trvalý pobyt ? Ak v obidvoch krajinách, kde má stredisko osobných a hospodárskych záujmov ? ....:)
Enie
30.01.08,09:15
Hmm ak tomu rozumiem tak ked má trvalé bydlisko v SR tak podáva priznanie u nás aj z príjmov v zahraničí. No a ak má trv.bydlisko v oboch krajinách tak tam kde sa zdržiava? Žije v Prahe, tam má rodinu no ale hlavný príjem je na Slovensku. No a teraz???
Johanka
30.01.08,10:51
Kritériá na stanovenie daňovej rezidencie (v stanovenom poradí ):
1. stály byt - miesto, kde vlastní alebo má domov (zriadený a udržiavaný na svoje stále použitie, tzn. nie prespávanie po hoteloch, ale napr. vlastná nehnuteľnosť alebo prenajatá),
ak má stály byt v obidvoch krajinách
2. stredisko životných záujmov - užšie osobné a hospodárske vzťahy, pričom prednosť majú vzťahy osobné pred hospodárskymi - manželka, deti ,...
ak sa ani toto nedá určiť
3. kde sa obvykle zdržiava - pričom zmluvy nešpecifikujú dĺžku časového obdobia, ktoré by sa považovalo za obvyklé zdržiavanie sa ,
4. štátne občianstvo.

Ak nie je možné určiť daňovú rezidenciu podľa predošlých kritérií, nastupuje dohoda zmluvných štátov prostredníctvom príslušných úradov (pre SR je to Ministerstvo financií).
Enie
30.01.08,11:44
Ďakujem veľmi pekne za promptnú odpoveď
jamis
30.01.08,14:50
Prosím, poradíte i v tomto ?

Klient má živnosť aj príjem /časť roka /zo závislej činnosti na Slovensku a zároveň má živnosť a príjem zo závislej činnosti v ČR.
Ako a z čoho podať DP na Slovensku ?
Podotýkam, že trvalý pobyt má v SR.
Johanka
30.01.08,14:56
Najprv DP v ČR.
Potom v SR z celosvetových príjmov a s uplatnením metódy zápočtu dane.
Doporučujem podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie DP ;).
jamis
30.01.08,14:58
Ďakujem.
Johanka
30.01.08,14:59
zuzu247
05.03.08,13:46
Ahojky, už dlhšie sa trápim s jedným klientom. Má živnosť aj v SR aj v Rakúsku, rovnako tak trvalý pobyt v obidvoch krajinách. Nehnuteľnosť aj s manželkou má v SR, takže podľa kritérií by mal celosvetovo zdaňovať v SR, len neviem, či tento fakt nejako ovplyvňuje skutočnosť, že SP a ZP si platí iba v Rakúsku. Ďakujem za pomoc.
:mee:
Anja111
27.03.08,06:15
Kritériá na stanovenie daňovej rezidencie (v stanovenom poradí ):
1. stály byt - miesto, kde vlastní alebo má domov (zriadený a udržiavaný na svoje stále použitie, tzn. nie prespávanie po hoteloch, ale napr. vlastná nehnuteľnosť alebo prenajatá),
ak má stály byt v obidvoch krajinách
2. stredisko životných záujmov - užšie osobné a hospodárske vzťahy, pričom prednosť majú vzťahy osobné pred hospodárskymi - manželka, deti ,...
ak sa ani toto nedá určiť
3. kde sa obvykle zdržiava - pričom zmluvy nešpecifikujú dĺžku časového obdobia, ktoré by sa považovalo za obvyklé zdržiavanie sa ,
4. štátne občianstvo.

Ak nie je možné určiť daňovú rezidenciu podľa predošlých kritérií, nastupuje dohoda zmluvných štátov prostredníctvom príslušných úradov (pre SR je to Ministerstvo financií).
V tomto roku sa prvý raz stretávam s príjmami zo zahraničia... Ale čím viac čítam, tým som nerozhodnejšia... Pomôžte mi, prosím, s určením rezidencie...
1. slobodný muž, nevlastní žiaden majetok, (nehnuteľnosť, auto), pracuje v Írsku, vydali mu potvrdenie o daňovej rezidencii v Írsku, ale stály byt má v oboch krajinách: v SR má trvalý pobyt (u rodičov), v Írsku má prenajatý byt,
2. manželku ani deti nemá, zamestnaný je v Írsku, platí tam odvody zo mzdy, životné poistenie nemá uzatvorené v žiadnej krajine,
3. obvykle sa zdržiava v Írsku, (viac ako 183 dní),
4. štátne občianstvo má v SR.
galmar
27.03.08,06:46
tu je link na informaciu DR SR k zdanovaniu prijmov za pracu v Irsku a stanovenie rezidencie - je tam aj cislo zakona 365/2000 (zmluva o zamedzeni dvojiteho zdanenia, cl. 4 ods. 2) podla ktoreho by sa mala dat stanivit rezidencia.

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/ostatne/data/irsko.pdf
Anja111
27.03.08,07:34
tu je link na informaciu DR SR k zdanovaniu prijmov za pracu v Irsku a stanovenie rezidencie - je tam aj cislo zakona 365/2000 (zmluva o zamedzeni dvojiteho zdanenia, cl. 4 ods. 2) podla ktoreho by sa mala dat stanivit rezidencia.

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/ostatne/data/irsko.pdf
Ďakujem veľmi pekne... Práve, že čítam všetko a už som si neni istá ničím... Doteraz som bola presvedčená, že je rezidentom Írska, ale čím viac čítam, tým väčšie pochybnosti ma chytajú... Preto prosím o radu.
galmar
27.03.08,07:49
ak si nie som ista - mozno ako ty teraz, tak zavolam aj priamo na DR SR. zatial mam s ich ochotou dobre skusenosti
Anja111
18.04.08,07:58
V tomto roku sa prvý raz stretávam s príjmami zo zahraničia... Ale čím viac čítam, tým som nerozhodnejšia... Pomôžte mi, prosím, s určením rezidencie...
1. slobodný muž, nevlastní žiaden majetok, (nehnuteľnosť, auto), pracuje v Írsku, vydali mu potvrdenie o daňovej rezidencii v Írsku, ale stály byt má v oboch krajinách: v SR má trvalý pobyt (u rodičov), v Írsku má prenajatý byt,
2. manželku ani deti nemá, zamestnaný je v Írsku, platí tam odvody zo mzdy, životné poistenie nemá uzatvorené v žiadnej krajine,
3. obvykle sa zdržiava v Írsku, (viac ako 183 dní),
4. štátne občianstvo má v SR.
Odpoveď z DR SR:

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Rozhodujúcou skutočnosťou pre posúdenie daňových povinností takéhoto daňovníka na území SR je rezidencia (miestna príslušnosť) daňovníka.
Lokálne kritériá na určenie rezidencie fyzickej osoby na účely zdaňovania jej príjmov sú vymedzené v ustanovení § 2 písm. d) zákona o dani z príjmov. Ak daňovník pracujúci v Írsku má trvalý pobyt na území SR, je na základe týchto kritérií považovaný (bez ohľadu na dĺžku svojho prechodného pobytu v Írsku) za rezidenta SR.
Ak v konkrétnom prípade súčasne SR aj Írsko (napr. na základe dĺžky prechodného pobytu v Írsku) považujú podľa svojich vnútroštátnych (lokálnych) daňových predpisov tú istú fyzickú osobu na vlastnom území za daňového rezidenta, rezidencia takéhoto daňovníka sa posudzuje na základe spoločnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
V článku 4 ods. 2 Zmluvy medzi SR a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia uverejnenej v Zbierke zákonov pod č. 365/2000 (ďalej len ?medzinárodná zmluva?) sú stanovené pravidlá pre rozhraničenie dvojitej rezidencie fyzickej osoby, ktoré sa aplikujú postupne, v tom poradí ako sú uvedené v medzinárodnej zmluve, dovtedy, pokiaľ nie je stanovený len jeden štát rezidencie tejto osoby. Výsledok rozhraničenia dvojitej rezidencie podľa medzinárodnej zmluvy je relevantný nielen pre uplatnenie tejto zmluvy, ale tiež pre uplatnenie zákona o dani z príjmov.
Ak po uplatnení vyššie uvedených daňových právnych predpisov (zákona o dani z príjmov a medzinárodnej zmluvy) je fyzická osoba na území SR považovaná v roku 2007 za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta SR) a daňovník za rok 2007 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúcu sumu 47 808,- Sk, je táto v predloženom prípade povinná po skončení zdaňovacieho obdobia podať v lehote najneskôr do 31.03.2008 daňové priznanie na území SR, v ktorom uvedie všetky svoje zdaniteľné príjmy za rok 2007 vrátane príjmov za prácu v Írsku. Podľa § 45 ods. 1 zákona o dani z príjmov a článku 23 ods. 1 medzinárodnej zmluvy, k zamedzeniu dvojitého zdanenia príjmov za prácu vykonávanú v Írsku, daň prípadne zaplatená na území Írska sa započíta na daňovú povinnosť na území SR (metóda jednoduchého zápočtu dane).
Ak naopak po uplatnení vyššie uvedených daňových právnych predpisov je fyzická osoba na území SR považovaná v roku 2007 za daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta SR), nie je táto v predloženom prípade povinná po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie na území SR, ak v tomto období nepoberala
Miriam_2
24.03.09,12:48
Čítam, čítam a som z rezidenta, či nerezidenta úplne zúfala :-(.
Celý rok žijem na uzemi ČR, mám tu otovrenu živnosť, nemám tu trvalý pobyt. Na území Slovenska mam trvalý pobyt, od 1.1.2008 som pozastavila slovensku živnosť, aby som nemusela platiť odvody .... Keďže som v priebehu roka 2008 získala autorizaciu, žiaľ od 1.7.2008 som bola nútena prihlásiť sa na štatistický úrad a stala som sa aktívnou (slobodné povolanie). Samozrejme opat som začala platiť odvody ako do SP, tak aj do ZP. Vystavila som aj 1 fakturu na 20 000,- Sk. V Čechách podávam daňové priznanie, to je mi jasné, na Slovensku, keďže moj príjem bol 20 000,- nemusela by som podávať daňové priznanie, ale ...... som rezidentom SK? priznávam príjmy z ČR na Slovensku, alebo naopak, príjmy zo Slovenska v ČR?.
Poradí mi niekto? Vopred veľmi veľmi pekne ďakujem.