etelka
30.01.08,14:07
Poradte,

som stvrtrocny platca DPH. Kedy by som mal zacat byt mesacnym? Berie sa za predchadzajuci rok zaklad pre DPH, alebo moje prijmy, ktore som dostal?
Vdaka
danushka
30.01.08,14:14
Obrat pre ucely urcenia zdanovacieho obdobia sa sleduje na baze kalendarneho roka. §77 ods. 2 "Ak platitel dosiahol za predchadzajuci kalendarny rok obrat nizsi ako 10 000 000 Sk, zdanovacim obdobim je kalendarny stvrtrok."

Do obratu vstupuju aj oslobodene plnenia, okrem §25-36 a §40-42. Cize do obratu idu financne a poistovacie sluzby, dodanie a najom nehnutelnosti.
Muška
30.01.08,14:15
a ešte doplním, že je rozdiel či vedieš JU alebo PU
(9) Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.
janina246
30.01.08,14:24
To znamená, že ak firma počas roka predá osobný automobil, ktorý má v majetku, tak výnosy z tohto predaja sa nezahŕňajú do obratu?
Muška
30.01.08,14:28
pre istotu:
áno nezahřňajú sa ak:
Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.