jana2
05.02.08,10:31
Fyzická osoba - podnikateľ prerušil živnosť k 15.6.2007 na dobu neurčitú.
Do podania daň.priznania živnosť neobnovil. V zmysle §17 zákona o dani z príjmov si upravil základ dane o nespotr.zásoby, neuhrad.záväzky, pohľadávky.
Avšak i po dátume 15.6.2006 i naďalej používal bežný účet - dobiehali mu tam platby, dokonca ešte stále dobiehajú a tým mu tam vznikajú i bank.poplatky - sú daňové?
Fila
05.02.08,14:07
Pokiaľ súvisia s dosahovním príjmu - so živnosťou tak áno
martina2006
07.02.08,13:27
SZCO mala celý rok 2007 prerušenú živnosť, do 31.3.2008 ju neobnoví. V roku 2007 predala nehnuteľnosť, ktorú používala na podnikanie.
Podá DP za rok 2007 B ako podnikateľ a príjem z predaja nehnuteľností bude ako príjem zo živnosti?
Muška
07.02.08,13:55
Kedy prerušil živnosť??
Ja by som nehnuteľnosť "preradila" do osobného majetku.
A pri predaji ju zdaní v § 8 a náklad je zostatková cena.

Ak to dáš do § 6 bude musieť platiť ZP.
martina2006
07.02.08,14:21
živnosť prerušil v marci 2006. Pri preradení nehnuteľnosti treba zmenu aj na katastri alebo sa
iba zaznačí vyradenie na inventárnu kartu? Nehnuteľnosť má ZC 0,-
Muška
07.02.08,14:24
Ak je FO - tak si iba poznačí vyradenie na karte....stále je FO.

Daj si to vyradenie /keďže je aj tak ZC - nula/ ešte k marcu 2006 /kedy vlastne uzavrel svoje účtovníctvo/.
martina2006
18.02.08,12:15
Ak dám podľa §8 tak podám DP B a budem uvádzať
DIČ alebo RČ ak to už nemá súvis s podnikaním?